Con hát thánh ca (Anim Zemiros)

Hebrew

Anim Zemiros

Anim zemiros veshirim eherog
Ki elkho nashi tarog
Nashi khomdoh bezel yodekho
Ladaat kol rez sodekho
 
Transliteration submitted by Mập Ú Và Béo Phì on Thu, 10/11/2016 - 07:39
אנעים זמירות ושירים אערוג
כי אליך נפשי תערוג
נפשי חמדה בצל ידך
לדעת כל רז סודיך
 
Submitted by Mập Ú Và Béo Phì on Thu, 10/11/2016 - 07:34
Align paragraphs
Vietnamese translation

Con hát thánh ca

Con hát thánh ca và sáng tác những vần thơ
vì linh hồn con khao khát Ngài (Thiên Chúa) / Đối với Ngài (Thiên Chúa) thì linh hồn con khao khát / thì tâm hồn con khao khát
Linh hồn con ao ước bóng tối từ bàn tay Ngài (Thiên Chúa)
để biết tất cả những bí mật của Ngài (Thiên Chúa)
 
Submitted by Mập Ú Và Béo Phì on Mon, 20/03/2017 - 19:09
Last edited by Mập Ú Và Béo Phì on Thu, 23/03/2017 - 10:14
Comments