Ќе пристигне

Italian

Arriverà

Piangerai
Come pioggia tu piangerai
E te ne andrai
Come le foglie col vento d’autunno triste
Tu te ne andrai
Certa che mai ti perdonerai

Ma si sveglierà il tuo cuore in un giorno
D’estate rovente in cui sole sarà
E cambierai la tristezza dei pianti in sorrisi lucenti
Tu sorriderai

E arriverà
Il sapore del bacio più dolce
E un abbraccio che ti scalderà
Arriverà
Una frase e una luna di quelle
Che poi ti sorprenderà
Arriverà
La mia pelle a curar le tue voglie
La magia delle stelle

Penserai che la vita è ingiusta
E piangerai e ripenserai
Alla volta in cui mi hai detto
“No!… Non ti lascerò mai”
Poi di colpo il buio intorno a noi

Ma si sveglierà il tuo cuore in un giorno
D’estate rovente in cui sole sarà
E cambierai la tristezza dei pianti in sorrisi lucenti
Tu sorriderai

E arriverà
Il sapore del bacio più dolce
E un abbraccio che ti scalderà
Arriverà
Una frase e una luna di quelle
Che poi ti sorprenderà
Arriverà
La mia pelle a curar le tue voglie
La magia delle stelle
La poesia della neve che cade e rumore non fa

La mia pelle a curar le tue voglie
La magia della neve che cade e rumore non fa

Submitted by purplelunacy on Sun, 06/03/2011 - 13:16
See video
Try to align
Macedonian translation

Ќе пристигне

Ќе заплачеш
Како дожд ти ќе заплачеш
И ќе заминеш
Како лисјата со есенскиот ветар тажна ти

Ќе заминеш
Убедена дека никогаш не ќе си простиш
Но ќе се разбуди
Твоето срце, еден ден
Во лето со продорно сонце

И ќе ја замениш
Тагата на плачот во
Насмевки сјајни, ќе се насмевнуваш
И ќе пристигне
Вкусот на најслаткиот бакнеж
А една прегратка ќе те грее

Ќе пристигне
Месечината и една фраза од оние
Кои ќе те изненадат
Ќе пристигне
Мојата кожа да се грижи за твоите копнежи (и)
Волшебноста на ѕвездите

Ќе помислиш дека животот е неправеден и
Ќе заплачеш и ќе се сетиш на часот во
Кој ти реков јас „Не“
„Не ќе те напуштам“
А веднаш нѐ опкружи мрак
Но ќе се разбуди твоето срце еден ден
Во лето со продорно сонце
И ќе ја замениш тагата на плачот во
Насмевки сјајни, ти ќе се насмевнуваш

И ќе пристигне
Вкусот на најслаткиот бакнеж
А една прегратка ќе те стопли
Ќе пристигне
Месечината и една фраза од оние
Кои ќе те изненадат

Ќе пристигне
Мојата кожа и ќе се грижи за твоите
Копнежи и волшебноста на ѕвездите
Поезијата на снегот кој паѓа без шум
Мојата кожа ќе се грижи за твоите копнежи
И поезијата на снегот кој паѓа без шум

Submitted by Alek Sandar on Thu, 16/08/2012 - 16:33
thanked 1 time
UserTime ago
ivank233 years 1 week
Please help to translate "Arriverà"
Comments