جدا از هم (Ayrı ayrı)

Persian translation

جدا از هم

تو جمله های جدا از هم
دو تا کلمه جدا ازهمیم
دو تا جاده دور از هم
بی خبر از همدیگه
دو تا شاهد ترسو جدا از هم
دوتا حق السکوت جدا
مثل دو تا دروغیم
دو تا هیچکس
با دو ترن جدا ازهم
رفته رفته با هر نفسی که میکشیم
از هم دور میشیم
 
Submitted by nedmavi on Mon, 16/07/2012 - 15:19
thanked 3 times
UserTime ago
haniye53 years 47 weeks
Guests thanked 2 times
Turkish

Ayrı ayrı

Comments
aydin.rezai246     December 7th, 2013

عالی بود