Bərk əsəbləşmək, acınqlanmak, özündən çıxmaq.

Pending moderation

Bərk əsəbləşmək, acınqlanmak, özündən çıxmaq.