Tillbaka till december (Back to December)

English

Back to December

I'm so glad you made time to see me
How's life? Tell me, how's your family?
I haven't seen them in a while
You've been good; busier than ever
We small talk, work in the weather
Your guard is up and I know why
Cause the last time you saw me
Still burns in the back of your mind
You gave me roses and I left them there to die

So this is me swallowing my pride,
Standing in front of you saying
I'm sorry for that night
And I go back to December all the time,
It turns out freedom ain't nothing but missin' you
Wishing that I realized what I had when you were mine
And I go back to December, turn around
And make it all right
I go back to December all the time

These days I haven't been sleepin',
Stayin' up playing back myself leavin',
When your birthday passed
And I didn't call, then I think about summer,
All the beautiful times,
I watched you laughin' from the passenger side
And realized I loved you in the fall
And then the cold came,
With the dark days when the fear crept into my mind
You gave me all your love
And all I gave you was goodbye

So this is me swallowing my pride,
Standing in front of you saying
I'm sorry for that night
And I go back to December all the time,
It turns out freedom ain't nothing but missin' you
Wishing that I realized what I had when you were mine
And I go back to December, turn around
And change my own mind
I go back to December all the time

I miss your tan skin, your sweet smile,
So good to me, so right
And how you held me in your arms
That September night;
The first time you ever saw me cry
Maybe this is wishful thinking
Probably mindless dreaming
If we loved again, I swear I'd love you right
I'd go back in time and change it but I can't
So if the chain is on your door I understand

But this is me swallowing my pride,
Standing in front of you saying
I'm sorry for that night
And I go back to December,
It turns out freedom ain't nothing but missin' you
Wishing that I realized what I had when you were mine
I go back to December, turn around
And make it all right
I go back to December, turn around
And change my own mind
I go back to December all the time

All the time

Submitted by algebra on Thu, 21/04/2011 - 12:02
Last edited by Knee427 on Sat, 19/04/2014 - 12:22
See video
Try to align
Swedish translation

Tillbaka till december

Jag är glad att du tog tid att träffa mig
Hur är det? Berätta, hur mår familjen?
Jag har inte sett dem på ett tag
Det har gått bra för dig; mer upptagen än någonsin
Vi småpratar, diskuterar vädret
Du är på vakt och jag vet varför
För senast gången du såg mig
Är ännu fastetsad i ditt minne
Du gav mig rosor och jag lämnade dem att dö

Så det här är jag, när jag sväljer min stolthet,
Står framför dig och säger
Förlåt för den där kvällen
Och jag går tillbaka till december hela tiden,
Det visade sig att friheten är inget
förutom att sakna dig
Önskar att jag insett vad jag hade när du var min
Och jag går tillbaka till december,
svänger mig om
Och ställer allt till rätta
Jag går tillbaka till december hela tiden

Senaste tiden har jag sovit dåligt,
Stannat upp och tänkt igenom mig försvinna,
När din födelsedag passerade
Och jag ringde inte, då tänker jag på sommaren
Alla vackra minnen
När jag såg dig skratta i passagerarsätet
Och på hösten när jag förstod att jag älskade dig
Och sen kom kylan,
Med de mörka dagarna
kröp också rädslan in i mitt sinne
Du gav mig all din kärlek
Och allt jag gav dig var farväl

Så det här är jag, när jag sväljer min stolthet,
Står framför dig och säger
Förlåt för den där kvällen
Och jag går tillbaka till december hela tiden,
Det visade sig att friheten är inget
förutom att sakna dig
Önskar att jag insett vad jag hade när du var min
Och jag går tillbaka till december,
svänger mig om
Och ställer allt till rätta
Jag går tillbaka till december hela tiden

Jag saknar dina brunbrända hud, ditt söta leende
Du var så snäll mot mig, så snäll
Och hur du höll mig i din famn
Den där september kvällen:
Första gången du såg mig gråta
Kanske är det här önsketänkande
Troligtvis tanklöst drömmande
Om vi älskade igen,
svär jag att jag skulle älska dig rätt
Jag skulle gå tillbaka i tiden
och ändra det men jag kan inte
Så om kedjan är på din dörr förstår jag

Så det här är jag, när jag sväljer min stolthet,
Står framför dig och säger
Förlåt för den där kvällen
Och jag går tillbaka till december hela tiden,
Det visade sig att friheten är inget
förutom att sakna dig
Önskar att jag insett vad jag hade när du var min
Och jag går tillbaka till december,
svänger mig om
Och ställer allt till rätta
Jag går tillbaka till december,
svänger mig om
Och ändrar min egen uppfattning
Jag går tillbaka till december hela tiden

Hela tiden

Submitted by louise_FIN on Sun, 22/04/2012 - 09:08
thanked 1 time
Guests thanked 1 time
Please help to translate "Back to December"
Comments