Anna German - Ballada o nebe i zemle (Баллада о небе и земле) (Polish translation)

Proofreading requested
Russian

Ballada o nebe i zemle (Баллада о небе и земле)

Когда-то ведь придет пора, 
К далеким звездам мы проложим версты 
И может скоро наш корабль 
Умчится к звездам 
Быть может, пролетев года
Найдем другую жизнь мы во Вселенной 
Земным и счастью и печалям навсегда 
Найдем замену. 
 
Но вдруг нам среди тьмы вдали 
В дороге странствий очень долгих наших, 
Земля звездой далекой, словно свет любви, 
Блеснет однажды 
 
И мы промолвим: "О, Земля! 
Как не хватает нам среди созвездий 
Цветов и трав густых в родных полях 
Сверканья снега и прохлады леса" 
Одно и то же в этой вечной мгле, 
А нам все видятся стволы березы, 
Рябины гроздья в октябре, 
А здесь вокруг - все сумрак 
Да, сумрак звездный 
 
И вновь нас позовет к себе 
Земля родная из далеких странствий 
Вернувшись к ней, как в Отчий дом, 
Нам ставший вдруг родней вдвойне 
Мы нежно скажем. 
Всей земле мы нежно скажем, 
Всей земле - "Здравствуй!"
 
Submitted by algebra on Thu, 05/05/2011 - 00:38
Last edited by algebra on Wed, 30/04/2014 - 15:48
Submitter's comments:

Музыка - Р.Чубатый
Слова - И.Кохановский

Align paragraphs
Polish translation

Ballada o nebe i zemle

Kiedyś przecież przyjdzie pora,
Ku odległym gwiazdom zrobimy sobie wiorsty
I może niedługo nasz statek
Pojedzie do gwiazd
Być może, przelatając lata
Znajdziemy inne życie we Wszechświecie
Ziemskim i szczęściu, i smutku na zawsze
Znajdziemy wymianę.
 
Ale nagle nam wśród ciemności z dala
W drodze wędrówki bardzo długich naszych,
Ziemia jest gwiazdą odległe, niby światło miłości,
Błyśnie pewnego razu
I powiemy: "O, Ziemio!
Jak brakuje nam wśród gwiazdozbiorów
Kwiatów i ziół gęstych w rodzimych polach
Blasku śniegu i chłodu lasu"
Jedno i to samo w tej wiecznej ciemności
A nam wszystko widują pnie brzozy,
Kiście jarzębiny w październiku,
A tu wokół - wszystko mrok
Tak, mrok gwiezdny
 
I znów nas wezwie do siebie
Ziemia ojczysta z dalekich wędrówek
Po powrocie do niej, jak do domu ojca,
Nam stał się nagle rodzinką podwójnie
My czule powiemy.
Całej ziemi my czule powiemy,
Całej ziemi - "Witaj!"
 
DDM
Submitted by Hades21 on Sun, 01/10/2017 - 15:21
Author's comments:

Muzyka - R. Czubaty
Słowa - I. Kochanowski

The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Please help to translate "Ballada o nebe i zemle (Баллада о небе и земле)"
See also
Comments