בל רפריזה [Belle Reprise] [ Bel Reprizah (בל רפריזה) ]

English translation

בל רפריזה [Belle Reprise]

Madam Gaston? I don't think so.
Madam Gaston? How dare he ask!
No, no. Thank you. It’s clear to me now
That is not the kind of life I want
 
I wish for life full of flavor
Filled with interests and adventures
And it would be quite nice
If I'll meet the one
Whom I can live with forever
 
Submitted by Thomas222 on Sun, 19/02/2017 - 13:22
thanked 1 time
UserTime ago
Zarina014 days 6 hours
Hebrew

Bel Reprizah (בל רפריזה)

מאדאם, גסטון? זה לא נראה לי.
מאדאם, גסטון? הוא עוד שואל!
לא, לא. תודה. עכשיו ברור לי
לא לחיים כאלה אתפלל
 

More

Comments