منو با خودم تنها بذار (Beni Benimle Bırak)

Turkish

Beni Benimle Bırak

Al bu dünya al senin olsun
benim hiç gözüm yok hepsi senin olsun
Ama son bir dileğim var senden
su gaybana dünyada varını yogunu al
hepsini al da

Beni benimle bırak
beni benimle bu cehennemde
Ruhum senden cok uzak
yabancıyım senin cennetine

Al bu dünya al senin olsun
ne olur benden artık uzak dur
Bir günahın varsa işledigim
o benim borcumdur
sen varını yogunu al
hepsini al da!

Beni benimle bırak ...

Submitted by Can on Fri, 01/01/2010 - 00:00
Last edited by Z4P4T3R on Sun, 23/06/2013 - 19:29
Try to align
Persian translation

منو با خودم تنها بذار

بگیر این دنیا رو بگیر مال تو باشه
من هیچ چشم داشتی ندارم همه اش مال تو
اما یه اخرین آرزو مو ازت دارم
هرچی تو این دنیا داری بردار
همه اش رو بردار!

منو با خودم تنها بذار
منو با خودم تو این جهنم
روحم از تو خیلی دوره
به بهشت تو غریبه ام

بگیر این دنیا رو بگیر مال تو باشه
چی میشه دیگه ازم دور بمونی
اگه یه گناهی هم کرده باشم
اون گردن منه
تو هرچی داری زود بگیر
همه اش رو بگیر

منو با خودم تنها بذار
روحم از تو خیلی دوره

منو با خودم تنها بذار
روحم از تو خیلی دوره

Submitted by 77prince on Mon, 07/11/2011 - 19:42
thanked 2 times
Guests thanked 2 times
Comments