منو با خودم تنها بذار (Beni Benimle Bırak)

منو با خودم تنها بذار

بگیر این دنیا رو بگیر مال تو باشه
من هیچ چشم داشتی ندارم همه اش مال تو
اما یه اخرین آرزو مو ازت دارم
هرچی تو این دنیا داری بردار
همه اش رو بردار!

منو با خودم تنها بذار
منو با خودم تو این جهنم
روحم از تو خیلی دوره
به بهشت تو غریبه ام

بگیر این دنیا رو بگیر مال تو باشه
چی میشه دیگه ازم دور بمونی
اگه یه گناهی هم کرده باشم
اون گردن منه
تو هرچی داری زود بگیر
همه اش رو بگیر

منو با خودم تنها بذار
روحم از تو خیلی دوره

منو با خودم تنها بذار
روحم از تو خیلی دوره

Submitted by 77prince on Mon, 07/11/2011 - 19:42
Original:
thanked 2 times
Guests thanked 2 times
Turkish

Beni Benimle Bırak

Comments