Mikail Aslan - Berteng (IPA translation)

IPA translation

bɛr tɛ 'ɳg

as mɛ 'ne to pir pa 'ka bi
ja ko 'je mɯ sul ta 'ne mɯ
a 'dɯr vo 'ra ve sa 'ji d͡ʒa 'ni
ja ko 'je mɯ sul ta 'ne mɯ
wɛ 'zo a 'mo bɛr tɛ 'ɳge to
ja xer va 'zɛ ja ʃɛr va 'zɛ
 
sɛ 'bɯr va 'na ha 'ta ko 'tjo
ja zɛr 'ja mɯ sul ta 'na mɯ
dɛ 'zo d͡ʒan ra ro vɛ zɛ no
ja zɛr 'ja mɯ sul ta 'na mɯ
wɛ 'zo a 'mo mɛ ka 'ne to
ja ra 'je bɯ 'dɛ ja sɯr va 'zɛ
 
gu rɛ 'ti to ra mɯ ba 're to
ja ro 'je mɯ sul ta 'ne mɯ
xɛ 'zna mɯ to kɛr 'dɛ xɯ 'zan
ja ro 'je mɯ sul ta 'ne mɯ
wɛ 'zo a 'mo dɛr ga 'he to
ja a 'sq va 'zɛ ja dɛz va 'zɛ
 
Submitted by ahmetyal on Thu, 02/02/2017 - 11:29
Last edited by ahmetyal on Sun, 15/10/2017 - 20:08
More translations of "Berteng"
Mikail Aslan: Top 3
See also
Comments