Rodoljub Roki Vulović - Biće ljepših dana (Polish translation)

Proofreading requested
Serbian

Biće ljepših dana

Samo ako, stane brat uz brata
biće širom otvorena vrata
za budućnost ove zemlje jedine
što prođe ove teške godine
Za budućnost ove zemlje jedine
što prođe ove teške godine
 
Biće, biće ljepših dana
i ljubavi na usnama
Sva imena naša znana
živjeće vječno u pjesmama
Biće, biće ljepših dana
i ljubavi na usnama
imena su nama dobro znana
Pavlovića, Mire i Slobodana
 
Samo ako, stane brat uz brata
više nikada neće biti rata
poletjeće golubovi mira
a muzika vječno će da svira
Poletjeće golubovi mira
a muzika vječno će da svira
 
Biće, biće ljepših dana
i ljubavi na usnama
Sva imena naša znana
živjeće vječno u pjesmama
Biće, biće ljepših dana
i ljubavi na usnama
imena su nama dobro znana
Pavlovića, Mire i Slobodana
 
Samo ako, Slobomir zaživi
cjeli svjet će njemu da se divi
On će nama dati nova krila
da bi mladost nasmijana bila
On će nama dati nova krila
da bi mladost nasmijana bila
 
Biće, biće ljepših dana
i ljubavi na usnama
Sva imena naša znana
živjeće vječno u pjesmama
Biće, biće ljepših dana
i ljubavi na usnama
imena su nama dobro znana
Pavlovića, Mire i Slobodana
 
Submitted by Kirelejson on Fri, 19/05/2017 - 04:48
Submitter's comments:

♫ - Title: Bice ljepsih dana
♫ - Artist: Roki Vulovic
♫ - Album: Otadzbini na dar
♫ - Year: 2001
♫ - Track #3

➤ Facebook fan page: goo.gl/MWFWYJ
➤ Roki Vulovic radio: goo.gl/pKP7xB
➤ Lyrics of songs: goo.gl/rk3w7c
➤ Youtube channel: goo.gl/mzTfEg
➤ Subscribe to our channel: goo.gl/qAO4yO
Feel free to like, comment and share, also, don't forget to subscribe.

Align paragraphs
Polish translation

Będą lepsze dni

Tylko gdy stanie brat około brata
Będą na oścież otworzone drzwi
Za przyszłość owej ziemi jedynej
Żeby przeszły owe ciężkie lata
Za przyszłość owej ziemi jedynej
Żeby przeszły owe ciężkie lata
 
Będą, będą lepsze dni
I miłość na ustach
Wszystkie imiona nasze znane
Będą żyć wiecznie w piosenkach
Będą, będą lepsze dni
I miłość na ustach
Imiona są nam dobrze znane
Pavlovićów, Miry i Slobodana
 
Tylko gdy stanie brat około brata
Więcej nigdy nie będzie wojny
Polecą gołębiowie pokoju
A muzyka wiecznie będzie grała
Polecą gołębiowie pokoju
A muzyka wiecznie będzie grała
 
Będą, będą lepsze dni
I miłość na ustach
Wszystkie imiona nasze znane
Będą żyć wiecznie w piosenkach
Będą, będą lepsze dni
I miłość na ustach
Imiona są nam dobrze znane
Pavlovićów, Miry i Slobodana
 
Tylko gdy Slobomir zażyje
Cały świat będzie nim się dziwił
On da nam nowe skrzydła
By młodość była uśmiechnięta
On da nam nowe skrzydła
By młodość była uśmiechnięta
 
Będą, będą lepsze dni
I miłość na ustach
Wszystkie imiona nasze znane
Będą żyć wiecznie w piosenkach
Będą, będą lepsze dni
I miłość na ustach
Imiona są nam dobrze znane
Pavlovićów, Miry i Slobodana
 
Submitted by Kirelejson on Thu, 01/06/2017 - 05:57
Last edited by Kirelejson on Sat, 10/06/2017 - 19:09
Author's comments:

Slobodan i Mira Pavlovićowie.
Slobodan Pavlović - urodził się w Semberii w roku 1938, wyemigrował do USA, gdzie został wielkim biznesmenem. W latach 90-ch na jego koszt został zbudowany most, połączający Republikę Serbską a Serbię, a również dzielnica w mieście Bielina została nazwana Slobomir ku czci imion Slobodana i Miry. http://www.slobomir.com/

The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
More translations of "Biće ljepših dana"
Rodoljub Roki Vulović: Top 3
See also
Comments