کیک تولد (Birthday Cake)

Persian translation

کیک تولد

Versions: #1#2
بیا اسمتو روش بزار
اسمتو روش بزار
بیا و اسمتو روش بزار
اسم تو
شرط می بندم می خوای اسمتو روش بزاری
اسمتو روش بزاری
بیا و اسمتو روش بزار
بچه
 
این حتی تولد من نیست
ولی اون می خواد همشو لیس بزنه
می دونم تو اینو به بدترین شکل ممکن می خوای
نمی تونی صبر کنی که شمعای منو فوت کنی
 
اون کیک رو می خواد ، کیک
کیک،کیک،کیک،کیک
کیک،کیک،کیک
 
اوه بچه ، ازش خوشم میاد
تو خیلی هیجان زده ای
سعی نکن مخفی اش کنی
می خوام توی حرومزاده رو مال خودم بکنم
کیک،کیک،کیک
کیک،کیک،کیک
 
می دونم می خوای اینو گاز بگیری
خیلی جذابه
هیچ چیز به پاش نمی رسه
می خوام توی حرومزاده رو مال خودم بکنم
 
و این حتی تولد من نیست
ولی تو می خوای اسمتو روش بزاری
حتی تولد من نیست
اون سعی می کنه اسمشو روش بزاره
می خوام تو رو همین الان...
بلند شو بیا روی بدنم
 
Submitted by aida.mohammad on Sun, 02/12/2012 - 20:27
thanked 5 times
Guests thanked 5 times
English

Birthday Cake

 
Come and put your name on it
Put your name on it
Come and put your name on it
Your name
Bet you wanna put your name on it
Put your name on it
Come and put your name on it
Ba-ba-baby
 
It's not even my birthday
But he want to lick the icing off
I know you want it in the worst way
Can't wait to blow my candles out
 
He want that cake, cake,
Cake, cake, cake, cake, cake
Cake, cake, cake, cake, cake
Cake, cake, cake
 
Ooh baby, I like it
You so excited
Don't try to hide it
I'mma make you my bitch
Cake, cake, cake, cake
Cake, cake, cake, cake
Cake, cake, cake, cake
Cake, cake, cake
 
I know you wanna bite this
Its so enticin'
Nothin' else like this
I'mma make you my bitch
 
And it's not even my birthday
But you wanna put your name on it
And it's not even my birthday
And he tryna put his name on it
Oooh, I wanna fuck you right now
Just get up on my body...
 
Submitted by Miley_Lovato on Tue, 22/11/2011 - 20:28
Last edited by Miley_Lovato on Sat, 23/08/2014 - 21:24
Comments