راهی تلخ [ Bitter Path (Amargo Camino) ]

Persian translation

راهی تلخ

تلخ‌کامی در مسیر راه
سکوتی سرد در بطنِ هوا
در قدم‌های‌اش نهفته دردِ جانکاهی
که بر آن هیچکس گویی ندارد چشم
من اما خود، بارها دیدم
که می‌جوشد از پسِ خیره‌نگاهِ او
میلادِ گرانِ چشمه‌ای از آب
و لبخندی پُرآهنگ بر لبان‌اش
دریغا لیک
که با خود سُفت، با خود بُرد
آوارِ پلیدِ درد
هر دو.
 
آی کارگران روزمزد!
آی کارگران روزمزد!
پیوسته در تقلا
در جستجوی کار اینجا، در جستجوی کار آنجا
تا نانِ خود بیابید، تا شب کنید فردا!
 
قلبِ سنگیِ کارفرما
محکومیت‌اش را طلب می‌کند
و نیمرخِ سکوت
خاموشی‌اش را
آنان به غارت رویای او کمر بسته‌اند؛ رویایِ تحققِ بهار
رویای آنکه روزی
زمینِ خود را
خود
با عرقِ جانِ خویش
آبیاری کند
 
اما در شبی غمگین
شبی کو تا ابد در ذهن خواهد داشت
باید از اینجا بار بندد ره بسوی ناکجاآباد
چرا که
دشمنانِ او
بسی بسیار و
بسیارند گناهانی
که بر او می‌شمارند
که او را عاملِ فقر خود و
محکوم می‌دانند
 
آی کارگران روزمزد!
آی کارگران روزمزد!
پیوسته در تقلا
در جستجوی کار اینجا، در جستجوی کار آنجا
تا نانِ خود بیابید، تا شب کنید فردا!
 
اما گر ز اینجا رخت بربندی
کجا خواهی توانست رفت، رفیق من؟
کجا خواهی توانست رفت، گرامی یاور من؟
کجا خواهی توانست رفت، ای محروم، ای روزانه دایم در پیِ کار؟
چه خواهند گفت فرزندانِ تو فردا
به هنگامی که خود رَه می‌سپارند در کنارت
در مسیرِ تلخِ این تبعیدِ جانفرسا؟
 
Submitted by shahram1900 on Sat, 12/05/2012 - 16:42
Author's comments:

این ترانه سرود بسیار زیبایی است که توسط گروه جنته دل پوئبلو در دهه ۱۹۷۰ تنظیم و اجرا شد و حکایت زندگی پردرد کارگران روزمزد مزارع در اسپانیا است. دوستی متن ترانه سرود را که با گویش منطقه سویل اسپانیا خوانده شده برایم تهیه کرد و دوست دیگری آنرا از اسپانیایی به انگلیسی ترجمه کرده و لذا امکان خطا در هر کدام از این دو کار و به تبع
آن در ترجمه فارسی من کم نخواهد بود. ترجمه فارسی این ترانه سرود، برداشتی است آزاد از متن انگلیسی تقدیم به کارگران محروم و مبارز جهان

thanked 2 times
Guests thanked 2 times
Spanish

Bitter Path (Amargo Camino)

Original Lyrics in Spanish gathered by dear friend; Χωπόνως:
 
Amargo Camino
 
Amargura en el camino

Hay silencio sobre el aire

En su peso hay una pena

Que no se da cuenta nadie
 

More

Idioms from "Bitter Path (Amargo Camino)"
Comments