Evanescence - Bleed (Hebrew translation)

Hebrew translation

מדממת

איך אני יכולה להעמיד פנים שאיני רואה
?את מה שאתה מסתיר כה ברשלנות
ראיתי אותה מדממת
שמעת אותי נושמת
וקפאתי בתוך עצמי
ופניתי משם
אני בטוח חולמת
 
כולנו חיים
כולנו מתים
זה בכלל לא מצדיק אותך
 
זה לא כפי שזה נראה
לא מה שאת חושבת
לא, אני בטוח רק חולמת
זה רק בראש לי
לא בחיים האמיתיים
לא, אני בטוח רק חולמת
 
הצילו, אתה יודע שאני מוכרחה לספר למישהו
לספר להם את מה שאני יודעת שעשית
אני פוחדת ממך אך פחדים מדוברים יכולים להתגשם
 
כולנו חיים
כולנו מתים
זה בכלל לא מצדיק אותך
 
זה לא כפי שזה נראה
לא מה שאת חושבת
לא, אני בטוח רק חולמת
זה רק בראש לי
לא בחיים האמיתיים
לא, אני בטוח רק חולמת
 
זה לא כפי שזה נראה
לא מה שאת חושבת
אני בטוח חולמת
 
זה רק בראש לי
לא בחיים האמיתיים
אני בטוח חולמת
 
Submitted by Thomas222 on Wed, 17/01/2018 - 18:05
Added in reply to request by Zarina01
English

Bleed

Comments