Μπλε Καφέ

English

Blue Cafe

My world is miles of endless roads
That leaves a trail of broken dreams
Where have you been
I hear you say?
I will meet you at the Blue Cafe
Because, this is where the one who knows
Meets the one who does not care
The cards of fate
The older shows
To the younger one, who dares to take
The chance of no return

Where have you been?
Where are you going to?
I want to know what is new
I want to go with you
What have you seen?
What do you know that is new?
Where are you going to?
Because I want to go with you

So meet me down at the Blue Cafe

The cost is great, the price is high
Take all you know, and say goodbye
Your innocence, inexperience
Mean nothing now

Because, this is where the one who knows
Meets the one that does not care
Where have you been?
I hear you say
I'll meet you at the Blue Cafe

So meet me at the Blue Cafe............

Submitted by eleos on Tue, 05/06/2012 - 12:33
See video
Try to align
Greek translation

Μπλε Καφέ

Ο κόσμος μου είναι μίλια ατελείωτοι δρόμοι
Που αφήνει ίχνη απο σπασμένα όνειρα
Που εχεις πάει
Σε ακούω να λες
Θα σε συναντήσω στο Μπλε Καφέ
Διοτι, εδω είναι όπου εκείνος που ξέρει
Συναντάει εκείνον που δεν ενδιαφέρεται
Τα χαρτια της μοίρας
Δείχνει ο μεγαλύτερος
Στο νεώτερο, που τολμά να πάρει
Την ευκαιρία (το ρισκο) της μη επιστροφής

Που εχεις πάει ?
Που πηγαίνεις?
Θελω να μάθω αυτα που είναι καινούρια
Θέλω να έρθω μαζί σου
Τι έχεις δει?
Τι καινούριο γνωρίζεις?
Που πηγαίνεις?
Γιατι θέλω να έρθω μαζι σου

Λοιπον συνάντησε με κάτω στο Μπλε Καφέ

Το κόστος είναι μεγάλο, το τίμημα υψηλό
Πάρε όσα γνωρίζεις και πες αντίο
Η αθωότητά σου, η απειρία σου
Δε σημαίνουν τίποτα τώρα

Διοτι, εδω είναι όπου εκείνος που ξέρει
Συναντάει εκείνον που δεν ενδιαφέρεται
Που εχεις πάει?
Σε ακούω να λες
Θα σε συναντήσω στο Μπλέ Καφέ

Λοιπον συνάντησέ με στο Μπλε Καφέ

Submitted by elmarbo on Sat, 09/06/2012 - 16:03
thanked 9 times
UserTime ago
christinak2 years 52 weeks
Guests thanked 8 times
Please help to translate "Blue Cafe"
Comments