Μπλε μάτια (Blue Eyes)

English

Blue Eyes

 
Blue eyes
Baby's got blue eyes
Like a deep blue sea
On a blue blue day
Blue eyes
Baby's got blue eyes
When the morning comes
I'll be far away
And I say
 
Blue eyes
Holding back the tears
Holding back the pain
Baby's got blue eyes
And she's alone again
 
Blue eyes
Baby's got blue eyes
Like a clear blue sky
Watching over me
Blue eyes
I love blue eyes
When I'm by her side
Where I long to be
I will see
 
Blue eyes
laughing in the sun
Laughing in the rain
Baby's got blue eyes
And I am home,
and I am home again
 
Submitted by eleos on Fri, 20/04/2012 - 08:15
Align paragraphs
Greek translation

Μπλε μάτια

Versions: #1#2
Μπλε μάτια
Το μωρό μου έχει μπλε μάτια
Σαν μια βαθιά μπλε θάλασσα
Σε μια μπλε μπλε μέρα.
Μπλε μάτια
Το μωρό (μου) έχει μπλε μάτια
Όταν έρθει το πρωί
Εγώ θα είμαι μακριά
Και λέω
 
Μπλε μάτια
Συγκρατούν τα δάκρυα
Συγκρατούν τον πόνο
Το μωρό (μου) έχει μπλε μάτια
Και είναι μόνη ξανά
 
Μπλε μάτια
Το μωρό (μου) έχει μπλε μάτια
Σαν έναν καθαρό μπλε ουρανό
Να με κοιτά
Μπλε μάτια
Αγαπώ τα μπλε μάτια
Όταν είμαι δίπλα της
Εκεί που θέλω να είμαι
Θα δω
 
Μπλε μάτια
Γελάνε στον ήλιο
Γελάνε στη βροχή
Το μωρό (μου) έχει μπλε μάτια
Και είμαι σπίτι,
και είμαι σπίτι ξανά
 
Submitted by sora14 on Sun, 29/04/2012 - 12:14
Added in reply to request by eleos
Last edited by sora14 on Tue, 01/03/2016 - 13:01
Comments