Predurčený zomrieť

English

Born to Die

My oh me, my
Feet don’t fail me now
Take me to the finish line
Oh my heart it breaks every step I take
But I’m hoping at the gates,
They’ll tell me that you’re mine

Walking through the city streets
Is it by mistake or designed
I feel so alone on the Friday nights
Can you make it feel like home, if I tell you you’re mine
It's like I told you honey

Don’t make me sad, don’t make me cry
Sometimes love is not enough when the road gets tough
I don’t know why
Keep making me laugh
Let’s go get high
The road is long, we carry on
So we should have fun in the meantime

Come take a walk on the wild side
Let me kiss you hard in the pouring rain
You like your girls insane
Choose your last words, this is the last time
Cause you and I, we were born to die

Lost but now I am found
I can see but once I was blind
I was so confused as a little child
Tried to take what I could get
Scared that I couldn't find
All the answers honey

Don’t make me sad, don’t make me cry
Sometimes love is not enough when the road gets tough
I don’t know why
Keep making me laugh
Let go get high
The road is long, we carry on
So we should have fun in the meantime

Come take a walk on the wild side
Let me kiss you hard in the pouring rain
You like your girls insane
Choose your last words,
This is the last time
Cause you and I
We were born to die [x4]

Come and take a walk on the wild side
Let me kiss you hard in the pouring rain
You like your girls insane

Don’t make me sad, don’t make me cry
Sometimes love is not enough when the road gets tough
I don’t know why
Keep making me laugh
Let go get high
The road is long, we carry on
So we should have fun in the meantime

Come take a walk on the wild side
Let me kiss you hard in the pouring rain
You like your girls insane...
Choose your last words,
This is the last time
Cause you and I
We were born to die

Submitted by purplelunacy on Fri, 02/12/2011 - 21:48
Last edited by purplelunacy on Tue, 16/09/2014 - 12:29
See video
Try to align
Slovak translation

Predurčený zomrieť

Moje oh ja ,moje
Nohy nezlyhajte mi ,teraz
Doneste ma k cieľu
Oh moje srdce,rozpadá sa každým mojim krokom
Ale verím ,že brány
Tie mi povedia ,že si môj

Prechádzam cez mestské ulice
Je to chyba alebo predurčené
Cítim sa tak sama v piatkových nociach
Spravíš,aby som sa cítila ako doma,ak ti poviem, si môj
Je to ako by som ti to povedala,cukríček

Nerozosmúť ma ,nerozplač ma
Niekedy láska nestačí keď je cesta zložitá
Neviem prečo
Rozosmievaj ma
Poďme sa opiť
Cesta je dlhá ,my pokračujeme
Takže my by sme mali medzitým baviť

Poď a prejdi sa na divokej strane
Dovoľ mi pobozkať ťa silno v lejaku
Máš rád svoje šialené dievčatá
Vyber si posledné slovo,toto je posledný krát
Pretože ty a ja ,sme predurčený zomrieť

Stratená ale teraz som sa našla
Vidím ,ale jeden čas som bola slepá
Bola som zmätená ako malé dieťa
Snažila som sa zobrať ,čo som mohla dostať
Vystrašená,že nemôžem nájsť
Všetky odpovede ,cukríček

Nerozosmúť ma ,nerozplač ma
Niekedy láska nestačí keď je cesta zložitá
Neviem prečo
Rozosmievaj ma
Poďme sa opiť
Cesta je dlhá ,my pokračujeme
Takže my by sme mali medzitým baviť

Poď a prejdi sa na divokej strane
Dovoľ mi pobozkať ťa silno v lejaku
Máš rád svoje šialené dievčatá
Vyber si posledné slovo,
Toto je posledný krát
Pretože ty a ja
Sme predurčený zomrieť[x4]

Poď a prejdi sa na divokej strane
Dovoľ mi pobozkať ťa silno v lejaku
Máš rád svoje šialené dievčatá

Nerozosmúť ma ,nerozplač ma
Niekedy láska nestačí keď je cesta zložitá
Neviem prečo
Rozosmievaj ma
Poďme sa opiť
Cesta je dlhá ,my pokračujeme
Takže my by sme mali medzitým baviť

Poď a prejdi sa na divokej strane
Dovoľ mi pobozkať ťa silno v lejaku
Máš rád svoje šialené dievčatá...
Vyber si posledné slovo,
Toto je posledný krát
Pretože ty a ja
Sme predurčený zomrieť

Submitted by Domi Nika on Mon, 06/02/2012 - 18:40
thanked 3 times
Guests thanked 3 times
Please help to translate "Born to Die"
Comments