شکسته (Broken)

Persian translation

شکسته

Versions: #1#2
میخواستم بدونی که عاشق خنده ات هستم
میخوام (حال) تو رو عالی نگه دارم و دردت رو ازت بدزدم
عکست رو پیش خودم نگه میدارم و میدونم به دردم میخوره
میخوام (حال) تو رو عالی نگه دارم و دردت رو ازت بدزدم
 
چون من شکسته ام,وقتی که دلتنگم
و وقتی که تو اینجا نیستی حس خوبی ندارم
 
تو رفتی,تو دیگه وجود من رو در اینجا حس نمیکنی
 
بدترین قسمتش دیگه تموم شده و ما میتونیم دوباره نفس بکشیم
میخوام (حال) تو رو عالی نگه دارم و دردت رو ازت بدزدم
هنوز چیزهای زیادی برای یاد گرفتن مونده ولی کسی برای مبارزه نمونده
میخوام (حال) تو رو عالی نگه دارم و دردت رو ازت بدزدم
 
چون من شکسته ام,وقتی که آزادم
و حس میکنم که به اندازه ی کافی قوی نیستم
چون من شکسته ام,وقتی که دلتنگم
و وقتی که تو اینجا نیستی حس خوبی ندارم
 
چون من شکسته ام,وقتی که آزادم
و حس میکنم که به اندازه ی کافی قوی نیستم
چون من شکسته ام,وقتی که دلتنگم
و وقتی که تو اینجا نیستی حس خوبی ندارم
 
چون من شکسته ام,وقتی که دلتنگم
و وقتی که تو اینجا نیستی حس خوبی ندارم
 
تو رفتی
تو دیگه وجود من رو در اینجا حس نمیکنی
 
Submitted by minuch on Mon, 23/04/2012 - 13:18
thanked 3 times
UserTime ago
PersianCat4 years 21 weeks
Tahmineh.Evanescence4 years 46 weeks
Guests thanked 1 time
English

Broken

Please help to translate "Broken"
Seether: Top 6
UserPosted ago
Tahmineh.Evanescence4 years 46 weeks
5
Comments