بدرود

Turkish

Bu bir veda

 

Bu bir veda,bir tebessum,
Yaz gunesine
Bir nefes dag kokusuna
Acik kursuni mehtap icinde
Bir veda
Kaybolmus asklara,hayata,
Maglubum
Derin sevdalara
Buyuk ihtiraslara maglubum
Ben hayatin maglubuyum
Derin sevdalari beceremedim maglubum
Ben hayatin maglubuyum,
Derin sevdalari beceremedim maglubum

Submitted by VASPOP on Thu, 21/10/2010 - 12:11
Last edited by Miley_Lovato on Mon, 01/06/2015 - 15:27
See video
Try to align
Persian translation

بدرود

Versions: #1#2

اين بدرودي است، و تبسمي
بر آفتاب تابستان؛
و بر دمي از عطر خوش هواي كوهساران
در زير نور نقره فام مهتاب تابان.
بدرودي است
بر عشق‌هاي گم گشته؛ و بر زندگي
من شكست خورده‌اي ام،
از عشق‌هاي بي پايان؛
مغلوب آرزوهاي بزرگ؛
مغلوب زندگي.
در عشق‌هاي ژرف واماندم و مغلوب؛
و مغلوب زندگي
در عشق‌هاي ژرف واماندم و مغلوب

Submitted by affetmek on Thu, 01/03/2012 - 10:55
thanked 37 times
UserTime ago
landa20122 years 38 weeks
Ava_mbehbahani3 years 10 weeks
Sbarajas4163 years 28 weeks
edris10003 years 31 weeks
Guests thanked 33 times
UserPosted ago
pouria_zada3 years 26 weeks
3
Sbarajas4163 years 28 weeks
5
edris10003 years 31 weeks
5
Comments