بدرود

Turkish

Bu bir veda

 

Bu bir veda,bir tebessum,
Yaz gunesine
Bir nefes dag kokusuna
Acik kursuni mehtap icinde
Bir veda
Kaybolmus asklara,hayata,
Maglubum
Derin sevdalara
Buyuk ihtiraslara maglubum
Ben hayatin maglubuyum
Derin sevdalari beceremedim maglubum
Ben hayatin maglubuyum,
Derin sevdalari beceremedim maglubum

Try to align
Persian

بدرود

Versions: #1#2

اين بدرودي است، و تبسمي
بر آفتاب تابستان؛
و بر دمي از عطر خوش هواي كوهساران
در زير نور نقره فام مهتاب تابان.
بدرودي است
بر عشق‌هاي گم گشته؛ و بر زندگي
من شكست خورده‌اي ام،
از عشق‌هاي بي پايان؛
مغلوب آرزوهاي بزرگ؛
مغلوب زندگي.
در عشق‌هاي ژرف واماندم و مغلوب؛
و مغلوب زندگي
در عشق‌هاي ژرف واماندم و مغلوب

Submitted by affetmek on Thu, 01/03/2012 - 10:55
thanked 37 times
UserTime ago
landa20122 years 3 weeks
Ava_mbehbahani2 years 27 weeks
Sbarajas4162 years 45 weeks
edris10002 years 48 weeks
Guests thanked 33 times
4.333335
Your rating: None Average: 4.3 (3 votes)
UserPosted ago
pouria_zada2 years 43 weeks
3
Sbarajas4162 years 45 weeks
5
edris10002 years 48 weeks
5
Comments