It was a culture... (Była Kultura)

Polish

Była Kultura

Dzieci zdrowe - prawo do życia
Dzieci ułomne - porzucać w górach
Była Sparta, jej kultura
Kultura klasyczna - klasyczna
 
Ziemia dla panów, Panom ziemia
Innym nic - milczeć i słuchać
To był Rzym - jego kultura
Kultura zwycięzców - zwycięska
 
KULTURA KULTURA - OTO KULTURA
KULTURA DLA KARIERY
KARIERA DLA KULTURY
KULTURA KULTURA - OTO KULTURA
KULTURA...
 
Kulturę klasyczną tworzył naród
Kulturę zwycięzców zamknęli w murach
Ale to już historia, jej kultura
Kultura niezmienna, niezmienna...
 
Submitted by czarna on Mon, 30/04/2012 - 08:46
Align paragraphs
English translation

It was a culture...

Health children - right to live
Disabled children - leave in mountains
There was Sparta, its culture
Classical culture - classical
 
Land for lords, Lords' the land
Nothing for others - just be silent and listen
There was Rome - its culture
Culture of winners - victorious one
 
CULTURE CULTURE - IT'S A CULTURE
CULTURE FOR CAREER
CAREER FOR CULTURE
CULTURE CULTURE - IT'S A CULTURE
CULTURE...
 
Nation was creating the classical culture
Culture of winners is closed in walls
But it's already history, its culture
Constant culture, constant one...
 
Submitted by czarna on Tue, 01/05/2012 - 18:08
Comments