دیگه جستجو نمیکنم

English

Call off the search

I won't spend my life
Waiting for an angel to descend
Searching for a rainbow with an end
Now that I've found you I'll call off the search
And I won't spend my life
Gazing at the stars up in the sky
Wondering if love will pass me by
Now that I've found you I'll call off the search

Out on my own
I would never have known this world
That I see today
And I've got a feeling
It won't fade away

And I won't end my days
Wishing that love would come along
Because you are in my life where you belong
Now that I've found you I'll call off the search

Now that I've found you I'll call off the search [x2]

Submitted by punca on Mon, 06/12/2010 - 06:10
Try to align
Persian translation

دیگه جستجو نمیکنم

دیگه عمرم رو اینگونه سپری نخواهم کرد
در حالیکه منتظر فرشته ای باشم که از آسمونها بیاد
در حالیکه در جستجوی رنگین کمان بی پایانی باشم
حالا که تو رو پیدا کردم دیگه جستجو نخواهم کرد
و دیگه عمرم رو سپری نخواهم کرد
در حالیکه به ستاره های آسمون خیره بشم
و با خودم فکر کنم که آیا عشق به سراغم میاد
حالا که تو رو پیدا کردم دیگه جستجو نخواهم کرد

این بیرون روی پاهای خودم
هرگز نمی تونستم دنیا رو اینجوری ببینم
اینجوری که حالا می بینمش
و یه احساسی دارم
که این دنیا دیگه محو نمیشه

و دیگه روزهامو سپری نخواهم کرد
در حالیکه آرزو میکردم که عشق به سراغم بیاد
چون حالا تو در زندگی منی, یغنی جایی که بهش تعلق داری
حالا که تو رو پیدا کردم دیگه جستجو نخواهم کرد

حالا که تو رو پیدا کردم دیگه جستجو نخواهم کرد

Submitted by leila_persian_girl on Mon, 23/04/2012 - 10:23
thanked 1 time
UserTime ago
Armageddon683 years 23 weeks
More translations of "Call off the search"
English → Persian - leila_persian_girl
Comments