A Pure Heart (Calon Lân)

Welsh

Calon Lân

Nid Wy'n Gofyn Bywyd Moethus
Aur Y Byd Na'i Berlau Mân
Gofyn Wyf Am Galon Hapus
Calon Onest Calon Lân
Calon Lân Yn Llawn Daioni
Tecach Yw Na'r Lili Dlos
Dim Ond Calon Lân All Ganu
Canu'r Dydd A Chanu'r Nos
Pe Dymunwn Olud Bydol
Hedyn Buan Ganddo Sydd
Golud Calon Lân Rinweddol
Yn Dwyn Bythol Elw Fydd
Hwyr A Bore Fy Nymuniad
Gwyd I'r Nef Ar Adain Cân
Ar I Dduw Er Mwyn Fy Ngheidwad
Roddi I Mi Galon Lân
 
Submitted by Bobfari on Mon, 24/09/2012 - 17:52
Last edited by Bobfari on Tue, 10/09/2013 - 19:46
videoem: 
Align paragraphs
English translation

A Pure Heart

I Don't Ask For A Luxurious Life
The World's Gold Or It's Fine Pearls
I Ask For A Happy Heart
An Honest Heart A Pure Heart
A Pure Heart Full Of Goodness
Is Fairer Than The Pretty Lily
None But A Pure Heart Can Sing
Sing In The Day And Sing In The Night
If I Wished For Worldly Wealth
It Would Swiftly Go To Seed
The Riches Of A Virtuous Pure Heart
Will Bear Eternal Profit
Evening And Morning My Wish
Rising To Heaven On The Wing Of Song
For God For The Sake Of My Saviour
To Give Me A Pure Heart
 
Submitted by Bobfari on Mon, 24/09/2012 - 17:52
Last edited by Bobfari on Sun, 04/08/2013 - 01:21
More translations of "Calon Lân"
Welsh → English - Bobfari
Comments