Δε μπορείς να πολεμήσεις το φως του φεγγαριού (Can't Fight The Moonlight)

English

Can't Fight The Moonlight

Under the lovers sky
Gonna be with you
And no one's gonna be around
If you think that you won't fall
Well just wait until
'Til the sun goes down
 
Underneath the starlight, starlight
There's a magical feeling so right
It will steal your heart tonight
 
You can try to resist
Try to hide from my kiss
Don't you know, don't you know
That you, can't fight the moonlight
Deep in the dark, you'll surrender your heart
But you know, but you know that you
Can't fight the moonlight… No
You can't fight it…
It's gonna get to your heart
 
There's no escaping love
Once the gentle breeze
Weaves a spell upon your heart
No matter what you think
It won't be too long
'Til you're in my arms
 
Underneath the starlight, starlight
We'll be lost in the rhythm so right
Feel it steal your heart tonight
 
You can try to resist
Try to hide from my kiss
But you know, but you know
That you can't fight the moonlight
Deep in the dark, you'll surrender your heart
But you know, but you know that you
Can't fight the moonlight… No
You can't fight it…
No matter what you do
The light is gonna get to you
 
[You're gonna know
That I know]
Don't try, you're never gonna win, oh
 
Underneath the starlight, starlight,
There's a magical feeling, so right
It'll steal your heart tonight
 
You can try to resist, try to hide from my kiss
But you know, but you know that you
Can't fight the moonlight
Deep in the dark, you'll surrender your heart,
But you know, but you know that you
Can't fight the moonlight
No, you can't fight it
 
You can try to resist, try to hide from my kiss
But you know, but you know that you
can't fight the moonlight
Deep in the dark, you'll surrender your heart,
But you know, but you know that you
Can't fight the moonlight
No, you can't fight it
 
It's gonna get to your heart…
 
Submitted by turcanin on Thu, 01/12/2011 - 21:08
Last edited by licorna.din.vis on Mon, 28/10/2013 - 20:38
videoem: 
Align paragraphs
Greek translation

Δε μπορείς να πολεμήσεις το φως του φεγγαριού

Κάτω από τον ουρανό των ερωτευμένων,
θα βρεθώ μαζί σου
και κανείς άλλος δε θα είναι εκεί...
Αν νομίζεις ότι δε θα με ερωτευτείς,
απλά περίμενε μέχρι
ο ήλιος να δύσει...
 
Κάτω από το φως των αστεριών, το φως των αστεριών,
υπάρχει ένα μαγικό συναίσθημα τόσο σωστό,
που θα κλέψει την καρδιά σου απόψε...
 
Μπορείς να προσπαθήσεις να αντισταθείς,
να προσπαθήσεις να κρυφτείς από το φιλί μου...
Δεν ξέρεις, δεν ξέρεις,
πως δε μπορείς να πολεμήσεις το φως του φεγγαριού;
Βαθιά στο σκοτάδι, θα παραδώσεις την καρδιά σου,
αλλά ξέρεις, ξέρεις ότι
δε μπορείς να πολεμήσεις το φως του φεγγαριού... Όχι...
Δε μπορείς να το πολεμήσεις...
Θα μπει στην καρδιά σου...
 
Δεν υπάρχει διαφυγή από την αγάπη,
μόλις το απαλό αεράκι
υφαίνει ένα ξόρκι πάνω στην καρδιά σου...
Ό,τι κι αν πιστεύεις,
δε θα πάρει πολύ
μέχρι να βρεθείς στην αγκαλιά μου...
 
Κάτω από το φως των αστεριών, το φως των αστεριών,
θα χαθούμε μέσα στο ρυθμό τόσα σωστά...
Νιώσε τον να κλέβει την καρδιά σου απόψε...
 
Μπορείς να προσπαθήσεις να αντισταθείς,
να προσπαθήσεις να κρυφτείς από το φιλί μου...
Αλλά ξέρεις, ξέρεις ότι
δε μπορείς να πολεμήσεις το φως του φεγγαριού...
Βαθιά στο σκοτάδι, θα παραδώσεις την καρδιά σου,
αλλά ξέρεις, ξέρεις ότι
δε μπορείς να πολεμήσεις το φως του φεγγαριού... Όχι...
Δε μπορείς να το πολεμήσεις...
Ό,τι κι αν κάνεις,
το φως θα σε κατακτήσει...
 
[Θα μάθεις,
ότι ξέρω]
Μην προσπαθήσεις, ποτέ δε θα νικήσεις...
 
Κάτω από το φως των αστεριών, το φως των αστεριών,
υπάρχει ένα μαγικό συναίσθημα τόσο σωστό,
που θα κλέψει την καρδιά σου απόψε...
 
Μπορείς να προσπαθήσεις να αντισταθείς,
να προσπαθήσεις να κρυφτείς από το φιλί μου...
Αλλά ξέρεις, ξέρεις ότι
δε μπορείς να πολεμήσεις το φως του φεγγαριού...
Βαθιά στο σκοτάδι, θα παραδώσεις την καρδιά σου,
αλλά ξέρεις, ξέρεις ότι
δε μπορείς να πολεμήσεις το φως του φεγγαριού...
Όχι, δε μπορείς να το πολεμήσεις...
 
Μπορείς να προσπαθήσεις να αντισταθείς,
να προσπαθήσεις να κρυφτείς από το φιλί μου...
Αλλά ξέρεις, ξέρεις ότι
δε μπορείς να πολεμήσεις το φως του φεγγαριού...
Βαθιά στο σκοτάδι, θα παραδώσεις την καρδιά σου,
αλλά ξέρεις, ξέρεις ότι
δε μπορείς να πολεμήσεις το φως του φεγγαριού...
Όχι, δε μπορείς να το πολεμήσεις...
 
Θα μπει στην καρδιά σου...
 
Submitted by stavrioan on Sat, 24/03/2012 - 21:12
Added in reply to request by softy
Please help to translate "Can't Fight The Moonlight"
Comments