قلعه ی شیشه ای (Castle Of Glass)

English

Castle Of Glass

Take me down to the river-bend.
Take me down to the fighting end.
Wash the poison from off my skin.
Show me how to be whole again.
 
Fly me up on a silver wing.
Past the black where the sirens sing.
Warm me up in a nova's glow.
And drop me down to the dream below.
 
Cause I'm only a crack
In this Castle of Glass.
Hardly anything there for you to see.
For you to see.
 
Bring me home in a blinding dream.
Through the secrets that I have seen.
Wash the sorrow from off my skin
and show me how to be whole again.
 
Cause I'm only a crack
In this Castle of Glass.
Hardly anything there for you to see.
For you to see.
 
Cause I'm only a crack
In this Castle of Glass.
Hardly anything else I need to be.
 
Cause I'm only a crack
In this Castle of Glass.
Hardly anything there for you to see.
For you to see.
 
Submitted by minuch on Wed, 04/07/2012 - 08:09
Last edited by crimson_antics on Wed, 10/07/2013 - 22:47
Align paragraphs
Persian translation

قلعه ی شیشه ای

من رو تا پیچ رودخونه زمین بزن
من رو تا آخر مبارزه زمین بزن
زهر روی پوستم رو پاک کن
نشونم بده که چطور دوباره کامل بشم
 
من رو روی بالهای نقره ای به پرواز در بیار
ورای سیاهی,جایی که زنهای افسونگر و خوش صدا آواز میخونند
من رو توی برافروختگی یه نواختر گرم کن
و من رو توی رویایی که اون پایینه بنداز
 
چون من فقط یه شکستگی از
این قلعه ی شیشه ای هستم
به سختی میشه چیزی پیدا کرد تا تو ببینیش
تا تو ببینیش
 
من رو توی یه رویای کورکننده به خونه بیار
از توی رازهایی که تا به حال دیدم
ماتم روی پوستم رو پاک کن
نشونم بده که چطور دوباره کامل بشم
 
چون من فقط یه شکستگی از
این قلعه ی شیشه ای هستم
به سختی میشه چیزی پیدا کرد تا تو ببینیش
تا تو ببینیش
 
چون من فقط یه شکستگی از
این قلعه ی شیشه ای هستم
به سختی میشه چیز دیگه ای رو پیدا کرد که من باید باشم
 
چون من فقط یه شکستگی از
این قلعه ی شیشه ای هستم
به سختی میشه چیزی پیدا کرد تا تو ببینیش
تا تو ببینیش
 
Submitted by minuch on Wed, 04/07/2012 - 09:39
thanked 30 times
UserTime ago
Arad.Aria1 year 37 weeks
Armageddon684 years 8 weeks
Guests thanked 28 times
5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)
UserPosted ago
agrin3 years 49 weeks
5
Comments
agrin     February 14th, 2013
5

عالى بود

minuch     February 21st, 2013

merc Smile