Dvorac na brdu (Castle on the Hill)

English

Castle on the Hill

 
When I was six years old I broke my leg
I was running from my brother and his friends
tasted the sweet perfume
of the mountain grass I rolled down
I was younger then, take me back to when I
 
Found my heart and broke it here,
made friends and lost them through the years
And I’ve not seen the roaring fields in so long,
I know, I’ve grown
but I can’t wait to go home
 
I’m on my way,
driving at 90 down those country lanes
Singing to Tiny Dancer,
And I miss the way you make me feel, it’s real
We watched the sunset
over the castle on the hill
 
Fifteen years old and smoking hand rolled cigarettes
Running from the law through the backfields
and getting drunk with my friends
Had my first kiss on a Friday night,
I don’t reckon I did it right
I was younger then,
take me back to when we found
 
Weekend jobs when we got paid
and buy cheap spirits and drink them straight
Me and my friends have not thrown up in so long,
oh how we’ve grown
I can’t wait to go home
 
I’m on my way,
driving at 90 down those country lanes
Singing to Tiny Dancer,
And I miss the way you make me feel, it’s real
We watched the sunset
over the castle on the hill
Over the castle on the hill
Over the castle on the hill
Over the castle on the hill
 
One friend left to sell clothes
One works down by the coast
One had two kids but lives alone
One’s brother overdosed
One's already on his second wife
One's just barely getting by
But these people raised me
And I can’t wait to go home
 
And I’m on my way,
I still remember these old country lanes
When we did not know the answers,
And I miss the way you make me feel, it’s real
We watched the sunset
over the castle on the hill
Over the castle on the hill
Over the castle on the hill
 
Submitted by Đorđe on Fri, 06/01/2017 - 09:13
Last edited by Miley_Lovato on Sat, 28/01/2017 - 14:25
videoem: 
Align paragraphs
Serbian translation

Dvorac na brdu

Versions: #1#2#3
Kad sam imao šest godina, slomio sam nogu
dok sam bježao od mog brata i njegovih prijatelja
osjetio sam slatki miris
planinske trave dok sam se kotrljao
bio sam mlađi tad, vratite me u ono vrijeme kad sam
 
Našao svoje srce i slomio ga ovde,
sklopio prijateljstva i izgubio ih kroz godine
i nisam vidio ova bučna polja tako dugo
Znam, odrastao sam
ali jedva čekam da se vratim kući
 
Na putu sam kući
vozim 90 na sat po ovim seoskim putevima
Pjevam uz "Tiny Dancer"
i fali mi ono kako sam se osjećao zbog vas, i stvarno je,
kad smo gledali zalazak sunca
iznad dvorca na brdu
 
15 godina sam imao i pušio ručno napravljene cigare
bježao od zakona kroz polja
i opijao sam se s prijateljima
Poljubio sam se prvi put u petak veče
mislim da nisam bio baš dobar
Bio sam mlađi tad,
vratite me u ono vrijeme kad smo nalazili
 
Poslove preko vikenda, bili plaćeni
i kupovali jeftina pića i pili ih odmah
Moji prijatelji i ja nismo povratili tako dugo
o, kako smo odrasli
ja jedva čekam da se vratim kući
 
Na putu sam kući
vozim 90 na sat po ovim seoskim putevima
Pjevam uz "Tiny Dancer"
i fali mi ono kako sam se osjećao zbog vas, i stvarno je,
kad smo gledali zalazak sunca
iznad dvorca na brdu
iznad dvorca na brdu
iznad dvorca na brdu
iznad dvorca na brdu
 
Jedan prijatelj je otišao da prodaje odjeću
jedan radi dole, kraj obale
jedan ima dvoje djece ali živi sam
brat jednoga se predozirao
Jedan se već drugi put oženio
jedan jedva sklapa kraj s krajem
Ali uz ove ljude sam odrastao
i ja jedva čekam da se vratim kući
 
I na putu sam kući
i dalje pamtim te seoske puteve
Kad nismo znali odgovore
i fali mi ono kako sam se osjećao zbog vas, i stvarno je,
kad smo gledali zalazak sunca
iznad dvorca na brdu
iznad dvorca na brdu
iznad dvorca na brdu
 
Submitted by Đorđe on Fri, 06/01/2017 - 09:22
Last edited by Đorđe on Tue, 10/01/2017 - 11:58
Idioms from "Castle on the Hill"
Comments