Lâu đài trên đồi (Castle on the Hill)

English

Castle on the Hill

When I was six years old I broke my leg
I was running from my brother and his friends
tasted the sweet perfume
of the mountain grass I rolled down
I was younger then, take me back to when I
 
Found my heart and broke it here,
made friends and lost them through the years
And I’ve not seen the roaring fields in so long,
I know, I’ve grown
but I can’t wait to go home
 
I’m on my way,
driving at 90 down those country lanes
Singing to Tiny Dancer,
And I miss the way you make me feel, it’s real
We watched the sunset
over the castle on the hill
 
Fifteen years old and smoking hand rolled cigarettes
Running from the law through the backfields
and getting drunk with my friends
Had my first kiss on a Friday night,
I don’t reckon I did it right
I was younger then,
take me back to when we found
 
Weekend jobs when we got paid
and buy cheap spirits and drink them straight
Me and my friends have not thrown up in so long,
oh how we’ve grown
I can’t wait to go home
 
I’m on my way,
driving at 90 down those country lanes
Singing to Tiny Dancer,
And I miss the way you make me feel, it’s real
We watched the sunset
over the castle on the hill
Over the castle on the hill
Over the castle on the hill
Over the castle on the hill
 
One friend left to sell clothes
One works down by the coast
One had two kids but lives alone
One’s brother overdosed
One's already on his second wife
One's just barely getting by
But these people raised me
And I can’t wait to go home
 
And I’m on my way,
I still remember these old country lanes
When we did not know the answers,
And I miss the way you make me feel, it’s real
We watched the sunset
over the castle on the hill
Over the castle on the hill
Over the castle on the hill
 
Submitted by Đorđe on Fri, 06/01/2017 - 09:13
Last edited by Miley_Lovato on Sat, 28/01/2017 - 14:25
videoem: 
Align paragraphs
Vietnamese translation

Lâu đài trên đồi

Khi lên 6 tôi làm gãy chân mình
Lúc đang chạy trốn anh trai và bạn bè của ảnh
Thưởng thức mùi nước hoa ngọt lịm của cỏ núi khi tôi lăn mòng xuống
Khi ấy tôi trẻ hơn, hãy đưa tôi về lại khi tôi
 
Tìm thấy con tim mình rồi làm tan vỡ cũng nơi này
Kết bạn rồi đánh mất họ theo năm tháng
Và tôi đã không thấy những cánh đồng vang gọi từ hồi lâu chếnh choáng, tôi biết mình đã trưởng thành
Nhưng tôi đâu thể đợi để về nhà
 
Tôi đang trên đường về
Lái 90 (miles/h) xuống những đoạn đường quê đó
Hát vang bài "Vũ Công Bé Nhỏ"
Và tôi nhớ cách em mang cho tôi cảm giác ấy, và nó rất thật
Ta ngắm hoàng hôn đi qua ngôi lâu đài trên đồi
 
15 tuổi đã biết hút thuốc lá
Lách luật qua những sân sau và sỉn say cùng đám bạn
Có nụ hôn đầu đời vào một đêm thứ 6, tôi chẳng nhớ liệu mình có làm đúng điệu không
Nhưng khi ấy tôi trẻ hơn, hãy đưa tôi về khi ấy
 
Bọn tôi tìm được việc vặt cuối tuần, khi bọn tôi được trả lương
Mua vài chai rượu rẻ tiền và uống ngay lặp tức
Tôi và đám bạn chưa nôn cũng lâu lắm rồi, ơi, hãy xem ta lớn thế nào rồi
Nhưng tôi đâu thể đợi để về nhà
 
Tôi đang trên đường về
Lái 90 (miles/h) xuống những đoạn đường quê đó
Hát vang bài "Vũ Công Bé Nhỏ"
Và tôi nhớ cách em mang cho tôi cảm giác ấy, và nó rất thật
Ta ngắm hoàng hôn đi qua ngôi lâu đài trên đồi
Qua ngôi lâu đài trên đồi
Qua ngôi lâu đài trên đồi
 
Thằng rời đi bán áo quần kiếm sống
Thằng làm việc ngay cạnh bãi đại dương
Thằng đã có hai con nhưng vẫn đơn thân độc mã
Thằng thì anh trai chơi thuốc quá đà
Đứa đã lấy vợ lần 2
Thằng thì thu lu sống qua ngày
Nhưng tất thảy tụi nó chăm cho tôi khôn lớn
Và thế tôi chẳng thể nào đợi để trở về quê hơn!
 
Trên con đường về, tôi vẫn nhớ
Những cung đường quê đã in dấu ấn thời gian
Khi đó câu trả lời không ai có thể lí giảng
Tôi nhớ sao cách em mang cảm giác ấy đến cho tôi, tôi biết nó thật lòng
Ta ngắm hoàng hôn đi qua ngôi lâu đài trên đồi
Qua ngôi lâu đài trên đồi
Qua ngôi lâu đài trên đồi
 
Submitted by Guest on Tue, 10/01/2017 - 07:05
Comments