Πόλη (City)

English

City

[Intro]
Let's watch it burn [2x]
Let's watch this city burn the world
 
[Hook:] [Deuce]
Let's watch this city burn
From the skylights on top of the world
'Til there's nothing left of her
Let's watch this city burn the world
 
[Charlie Scene]
My body doused in ash with two empty cans of gas
The only evidence they have is a police sketch of my mask
And it's hard at times to ask if you can save my heart for last
And it's hard to face the facts when the darkness fades to black
 
It's not just make believe when they make me take a seat
And they put amphetamines in the air and make me breathe
So come on and grab your children, look out for burning buildings
And villains who pillage, they're killing by the millions
And billions of people die for a lost cause
So now I pray for a nation destroyed under god
 
(It's the end of the world)
All my battles have been won
But the war has just begun
 
[Hook] [Deuce]
 
[Johnny 3 Tears]
The city looks so pretty, do you wanna burn it with me?
'Til the skies bleeds ashes and the fucking skyline crashes
They catch us with matches to ignite the flame
And all the hopes of a youth deemed fucking insane
 
They say
Take the pill
In god we trust
Go and kill
God loves us
As in life as in death
Breathing 'til there is no breath
 
I will not die in the night but in the light
Of the sun with the ashes of this world in my lungs
But who am I to say let's all just run away
Grab your saints and pray, we're gonna burn this world today
 
(Say it's the end of the world)
As in heaven as on earth
We've been dead since our birth
 
[Hook] [Deuce]
 
[J-Dog]
(Let's watch it burn) [x2]
The city looks so pretty
Do you wanna burn it with me?
The city looks so pretty
Do you wanna burn it with me?
The city looks so pretty
Do you wanna burn it with me?
 
[Charlie Scene]
We use the trees as torches
Do you wanna burn it with me?
Fill the streets with corpses
Do you wanna burn it with me?
Watch the city fucking bleed
Do you wanna burn it with me?
Bring the world to its knees
Do you wanna burn it with me?
 
[Hook x2] + [Intro]
 
Submitted by Alfocus on Wed, 14/01/2015 - 08:35
videoem: 
Align paragraphs
Greek translation

Πόλη

[Εισαγωγή]
Ας τη δούμε να καίγεται [2x]
Ας δούμε αυτή την πόλη να καίει τον κόσμο
 
[Hook:] [Deuce]
Ας δούμε αυτή την πόλη να καίγεται
Από τους φεγγίτες στην κορυφή του κόσμου
Μέχρι να μην μείνει τίποτα από αυτή
Ας δούμε αυτή την πόλη να καίει τον κόσμο
 
[Charlie Scene]
Το σώμα μου καλύφθηκε στις στάχτες με δυο άδεια ντεπόζιτα από βενζίνη
Το μόνο στοιχείο που έχουν είναι ένα σκίτσο της αστυνομίας με τη μάσκα μου
Και είναι δύσκολο μερικές φορές να ρωτάς αν μπορείς να σώσεις την καρδιά μου για να διαρκέσει
Και είναι δύσκολο να αντιμετωπίσω τα γεγονότα όταν το σκοτάδι ξεθωριάζει σε μαύρο
 
Δεν είναι απλώς προσποίηση όταν με κάνουν να κάτσω
Και βάζουν αμφεταμίνη στον αέρα και με κάνουν να αναπνέω
Γι' αυτό έλα και πάρε τα παιδιά σου, έχε το νου σου για καμένα κτήρια
Και οι κακοί που λεηλατούν, σκοτώνουν πάρα πολλούς
Και δισεκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν για έναν χαμένο σκοπό
Οπότε τώρα προσεύχομαι για ένα κράτος που διαλύθηκε για τον θεό
 
(Είναι το τέλος του κόσμου)
Όλες οι μάχες μου έχουν κερδηθεί
Αλλά ο πόλεμος μόλις ξεκίνησε
 
[Hook] [Deuce]
 
[Johnny 3 Tears]
Η πόλη φαίνεται τόσο ωραία, θέλεις να την κάψεις μαζί μου;
Μέχρι οι ουρανοί να γεμίσουν στάχτες και ο γ@μημένος ορίζοντας να καταστραφεί
Μας πιάνουν με σπίρτα για να ανάψουμε τη φλόγα
Και όλες οι ελπίδες της νεότητας θεωρούνταν γ@μημένα τρελές
 
Λένε
Πάρε το χάπι
Στον θεό πιστεύουμε
Πήγαινε και σκότωσε
Ο Θεός μας αγαπάει
Όπως στη ζωή όπως και στον θάνατο
Αναπνέοντας μέχρι να μην υπάρχει ανάσα
 
Δεν θα πεθάνω στη νύχτα αλλά στο φως
Του ήλιου με τις στάχτες αυτού του κόσμου στους πνεύμονές μου
Αλλά ποιος είμαι εγώ να πω ας το σκάσουμε
 
(Πες ότι είναι το τέλος του κόσμου)
Όπως στον παράδεισο όπως και στη γη
Είμαστε νεκροί από τα γενέθλιά μας
 
[Hook] [Deuce]
 
[J-Dog]
(Ας τη δούμε να καίγεται) [x2]
Αυτή η πόλη φαίνεται τόσο όμορφη
Θέλεις να την κάψουμε μαζί;
Αυτή η πόλη φαίνεται τόσο όμορφη
Θέλεις να την κάψουμε μαζί;
Αυτή η πόλη φαίνεται τόσο όμορφη
Θέλεις να την κάψουμε μαζί;
 
[Charlie Scene]
Χρησιμοποιούμε τα δέντρα σαν φακούς
Θέλεις να την κάψουμε μαζί;
Γεμίζουμε τους δρόμους με πτώματα
Θέλεις να την κάψουμε μαζί;
Δες την πόλη να αιμορραγεί
Θέλεις να την κάψουμε μαζί;
Φέρε τον κόσμο στα γόνατά του
Θέλεις να την κάψουμε μαζί;
 
[Hook x2] + [Εισαγωγή]
 
Please, press "Thank you" and/or vote if you liked my translation. Do not hesitate to underline my mistakes.

If you want to use my translations for any reason, please, let me know or, at least, give me credits. Thank you!
Submitted by your_hannibal on Sun, 08/05/2016 - 16:39
Added in reply to request by your_hannibal
Hollywood Undead: Top 6
Idioms from "City"
Comments