bahr be pel nabe lyrics

Kurdish (Kurmanji)

bahr be pel nabe

Behr bê pêl nabe
Kanî bê av nabe
Dildar bê dost nabe
Mirov bê derd nabe

...............

Pey şevê ra ro tê
Pey zivistan buhar tê
Şûna tov simbil tê
Ber zorê tevger tê

Submitted by Guest on Mon, 30/07/2012 - 22:44
Ciwan Haco: Top 6
Comments