Часовници (Clocks)

Macedonian translation

Часовници

Светлата се гаснат и спасен не можам да бидам
Плими што пробував да ги препливам
Ме кутна долу, на колена
О, молам, молам и преколнувам (пеејќи)
 
Излези од некажаните работи,
застрелај јаболко од мојава глава
Неволја на која име ѝ нема,
тигри кои чекаат да се скротат (пеејќи)
 
Ти си,
ти си...
 
Збунетоста никогаш не запира
Ѕидовите се затвораат и часовниците отчукуваат
Ќе дојдам и ќе те одведам дома
Не можам да запрам, сега кога знаеш (пеејќи)
 
Исплови на моето море
Од проклети, пропуштени прилики
Дали сум дел од лекот?
Ил’ пак сум дел од болеста? (пеејќи)
 
Ти си... (х6)
 
И ништо друго не може да се спореди (х3)
 
Ти си... (х2)
 
Дома, каде што сакав да одам (х4)
 
Submitted by ivank23 on Mon, 20/08/2012 - 13:32
English

Clocks

Lights go out and I can't be saved
Tides that I tried to swim against
You've put me down upon my knees
Oh I beg, I beg and plead (singing)
Come out of things unsaid, shoot an apple off my head (and a)
Trouble that can't be named, tigers waiting to be tamed (singing)
You are, you are
 

More

Comments