What will become of us

Polish

Co z nami będzie?

Kiedy znajdziemy się na zakręcie
Co z nami będzie?
Świat rozpędzi się niebezpiecznie
Co z nami będzie?
Nawet jeśli życie dawno zna odpowiedź
Może lepiej, gdy nam teraz nic nie powie

Nasz każdy pełen przygód rok
Każdy miesiąc drogi nasz
Każdy nowy dzień jak szansa
I każda chwila trwogi
Nasz każdy zachód słońca
Nasz każdy podniesiony ton
Każdy naprawiony błąd
I czy musimy stracić to?!

Kiedy znajdziemy się na zakręcie
Co z nami będzie?
Świat rozpędzi się niebezpiecznie
Co z nami będzie?
Nawet jeśli życie dawno zna odpowiedź
Może lepiej, gdy nam teraz nic nie powie...

W żywym ogniu niełatwych pytań
Topimy plany i sami nie wiemy
Po co chcemy przeczytać cały scenariusz
Szukamy błędów, przewidujemy najgorsze
Że nie dojdziemy do happy endu
A to dopiero początek, tyle przed nami
Po co się pytać na starcie, co będzie z nami
I nawet jeśli, to życie zna już odpowiedź
Będzie dużo ciekawiej, gdy teraz nic nam nie powie

Tyle miejsc odkrytych
Gdzie inni nie dotarli wciąż
Tyle krętych dróg pod prąd
I czy musimy stracić to?!

Kiedy znajdziemy się na zakręcie
Co z nami będzie?
Świat rozpędzi się niebezpiecznie
Co z nami będzie?
Nawet jeśli życie dawno zna odpowiedź
Może lepiej, gdy nam teraz nic nie powie...

See video
Try to align
English translation

What will become of us

When we find ourselves in a corner
What will become of us?
The world falls apart dangerously
What will become of us?
Even if life long ago knew the answer
Maybe it's better, if it keeps quiet

Our every full and adventurous year
Every month's road ours
Every new day like a chance
And every moment of terror
Our every sunset
Our every lifted ton
Every fixed mistake
And do we have to lose it?

When we find ourselves in a corner
What will become of us?
The world falls apart dangerously
What will become of us?
Even if life long ago knew the answer
Maybe it's better, if it keeps quiet

There are difficult questions in the open fire
We drown our plans and alone don't know
Why we want to read the whole scenario
We look for mistakes, expecting the worst
That there is no happy ending
But this is just the beginning, so much is ahead of us
Why ask on a whim, what will become of us
And even if, this life knows the answer
It'll more interesting, if it keeps quiet

So many places uncovered
Where others haven't reached
So many winding roads against the current
And do we have to lose it?

When we find ourselves in a corner
What will become of us?
The world falls apart dangerously
What will become of us?
Even if life long ago knew the answer
Maybe it's better, if it keeps quiet

Submitted by nestea on Wed, 13/06/2012 - 06:31
thanked 16 times
UserTime ago
SorcererDannu131 year 13 weeks
Guest3 years 10 weeks
Guests thanked 14 times
More translations of "Co z nami będzie?"
Polish → English - nestea
Comments