Tavalised inimesed (Common People)

English

Common People

She came from Greece, she had a thirst for knowledge.
She studied sculpture at St. Martin's College;
That's where I caught her eye.
She told me that her dad was loaded;
I said, "In that case, I'll have a rum and coca-cola."
She said, "Fine." And then in thirty seconds' time, she said,
 
"I want to live like common people;
I want to do whatever common people do.
I want to sleep with common people;
I want to sleep with common people like you."
 
And what else could I do?
I said, "Ah, I'll see what I can do."
 
I took her to a supermarket;
I don't know why, but I had to start it somewhere,
So it started there.
I said, "Pretend you've got no money."
And she just laughed and said, "Oh, you're so funny."
I said, "Yes? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure...
 
"You want to live like common people?
You want to do whatever common people do?
You want to sleep with common people?
You want to sleep with common people like me??"
 
But she didn't understand,
And she just smiled and held my hand...
 
Well, rent a flat above a shop;
Cut your hair and get a job.
Smoke some fags and play some pool;
Pretend you never went to school.
But still, you'll never get it right
Because when you're laid in bed at night,
Watching roaches climb the wall,
If you called your dad, he could stop it all, yes!
 
You'll never live like common people!
You'll never do whatever common people do.
You'll never fail like common people!
You'll never watch your life slide out of view,
And then dance and drink and screw
Because there's nothing else to do!!
 
Sing along with the common people!
Sing along, and it might just get you through.
Laugh along with the common people...
Laugh along, even though they're laughing at you,
And the stupid things that you do
Because you think that poor is cool.
 
Like a dog lying in a corner,
They'll bite you and never warn you.
Look out!
They'll tear your insides out
Because everybody hates a tourist,
Especially one who thinks it's all such a laugh,
Yes, and that chip stains and grease will come out in the bath!
 
You will never understand
How it feels to live your life
With no meaning or control,
And with nowhere left to go.
You are amazed that they exist,
And they burn so bright whilst you can only wonder why...
 
Rent a flat above a shop;
Cut your hair and get a job.
Smoke some fags and play some pool;
Pretend you never went to school.
But still, you'll never get it right
Because when you're laid in bed at night,
Watching roaches climb the wall,
If you called your dad, he could stop it all, yes!
 
Never live like common people!
Never do what common people do!
Never fail like common people!
Never watch your life slide out of view,
And then dance and drink and... screw
Because there's nothing else to do.
 
I want to live with common people like you,
I want to live with common people like you,
I want to live with common people like you,
I want to live with common people like you,
I want to live with common people like you,
I want to live with common people like you,
La, la, la, la, la, la, oh, yes...
 
Submitted by samantha2 on Sat, 25/12/2010 - 05:16
Align paragraphs
Estonian translation

Tavalised inimesed

See tüdruk tuli Kreekast ja oli teadmisjanus.
Õppis St. Martini kolledžis skulptuuri,
seal ma jäingi talle silma.
Ta ütles, et ta isa on rahakas.
Ma ütlesin: "Sel juhul võtan rummi ja kokakoola."
Ta ütles: "Hästi." Ja siis 30 sekundi pärast ta ütles:
 
"Ma tahan elada nagu tavalised inimesed,
tahan teha, mida iganes tavalised inimesed teevad.
Tahan magada tavaliste inimestega.
Tahan magada tavaliste inimestega nagu sina."
 
Ja mida muud ma saanukski teha?
Ütlesin: "Vaatan, mida teha saab."
 
Viisin ta supermarketisse.
Ma ei tea miks, aga pidin kuskilt alustama,
nii sai see alguse seal.
Ütlesin: "Teeskle, et sul pole raha."
Ta vaid naeris ja ütles: "Oi, sa oled nii naljakas."
Ütlesin: "Tõesti? Ma siin küll kedagi teist naermas ei näe."
Oled sa kindel,
 
et tahad elada nagu tavalised inimesed,
tahad teha, mida iganes tavalised inimesed teevad,
tahad magada tavaliste inimestega,
tahad magada tavaliste inimestega nagu mina?
 
Aga tema ei saanud aru.
Ta vaid naeratas ja hoidis mul käest.
 
Üüri poepealset korterit,
lõika juuksed lühikeseks, leia töö,
suitseta plärusid ja mängi puuli,
teeskle, et sa ei käinud kunagi koolis.
Aga siiski ei tuleks see sul kunagi õigesti välja,
sest kui lamad öösel voodis,
vaadates prussakad seintel ronimas,
kui helistaksid isale, võib ta sellele lõpu teha, jah!
 
Sa ei ela kunagi nagu tavalised inimesed.
Sa ei tee kunagi, mida iganes tavalised inimesed teevad.
Sa ei äpardu iial nagu tavalised inimesed.
Sa ei näe elu iial pildist libisemas
ega tantsi siis ega joo ega koini,
sest midagi paremat pole teha.
 
Laula tavaliste inimestega kaasa.
Laula kaasa ning vahest see aitab su läbi.
Naera tavaliste inimestega kaasa..
Naera kaasa, kuigi nad naeravad sinu üle
ja tobeduste üle, mida teed,
kuna arvad, et on lahe vaene olla.
 
Nagu nurgas lamav koer,
nad hammustavad sind, iial ette hoiatamata.
Vaata ette!
Nad kisuvad su sisikonna välja,
kuna kõik vihkavad turisti,
eriti sellist, kes peab kõike naljakaks,
jah, ning tšipsiplekid ja -rasv tuleb pesus välja.
 
Sa ei saa kunagi aru,
mis tunne on elada
ilma tähenduse või kontrollita
ja kohata, kuhu minna.
Ning sind hämmastab, et nad on olemas
ja lõõmavad nii eredalt, samas kui sa võid vaid mõistatada miks.
 
Üüri poepealset korterit,
lõika juuksed lühikeseks, leia töö,
suitseta plärusid ja mängi puuli,
teeskle, et sa ei käinud kunagi koolis.
Aga siiski ei tuleks see sul kunagi õigesti välja,
sest kui lamad öösel voodis,
vaadates prussakad seintel ronimas,
kui helistaksid isale, võib ta sellele lõpu teha, jah!
 
Ära ela iial nagu tavalised inimesed.
Ära iial tee, mida tavalised inimesed teevad.
Ära äpardu iial nagu tavalised inimesed.
Ära iial näe elu pildist libisemas
ega tantsi siis ja joo ja koini,
sest midagi paremat pole teha.
 
Tahan elada tavaliste inimestega nagu sina,
tahan elada tavaliste inimestega nagu sina,
tahan elada tavaliste inimestega nagu sina,
tahan elada tavaliste inimestega nagu sina,
tahan elada tavaliste inimestega nagu sina,
tahan elada tavaliste inimestega nagu sina,
la, la, la, la, la, oo jaa...
 
Submitted by nykti-eoikuia on Tue, 30/08/2016 - 19:32
Author's comments:

http://genius.com/2231709 siin on mõneti täpsemad sõnad.

Comments