توطئه چیدن

English

conspire

While I lie here burning, you're encased in ice With tainted eyes upon your tainted soul It's no wonder I'm so cold A terrible thing I'm learning as tears are turned to ice These four walls will be my dreaded foes As I rot here in this hole

Do you conspire to hold me down? Do you conspire to hold? Do you conspire to hold me down? Have I wasted a dream?

Restless seas will murder me tonight As you appease effortlessly the open mouths of hungry thieves There'll be no silent empathy inside No colour or shades of hope

Try to align
Persian

توطئه چیدن

در حالی که من اینجا دراز کشیدم و دارم میسوزم
تو در یخ پوشیده شدی
با چشمانی آلوده به روی روح آلوده ات
تعجبی نداره که من خیلی سردمه
یه چیز وحشتناکی که یاد گرفتم اینه که
اشک ها به یخ تبدیل میشن
این چهارتا دیوار دشمنان مخوف من خواهند بود
درحالی که من در این سوراخ فاسد خواهم شد

تو توطئه کردی که من رو پایین نگه داری؟
تو توطئه کردی که نگه داری؟
تو توطئه کردی که من رو پایین نگه داری؟
آیا من یه رویا رو از دست دادم؟

دریاهای متلاطم امشب من رو به قتل خواهند رسوند
در حالی که تو هیچ تلاشی برای ساکت کردن دهان های باز دزدان گرسنه نمی کنی
هیچ سکوت همدلی از درون نخواهد بود
هیچ رنگ یا سایه ای از امید...

Submitted by aida.daisy on Sat, 04/08/2012 - 15:04
thanked 4 times
Guests thanked 4 times
0
Your rating: None
Comments