Θα μπορούσατε να 'σασταν αγαπητοί (Could you be loved)

English

Could you be loved

 
Could you be loved and be loved?
Could you be loved and be loved?
 
Dont let them fool ya,
Or even try to school ya! oh, no!
Weve got a mind of our own,
So go to hell if what youre thinking is not right!
Love would never leave us alone,
A-yin the darkness there must come out to light.
 
Could you be loved and be loved?
Could you be loved, wo now! - and be loved?
 
(the road of life is rocky and you may stumble too,
So while you point your fingers someone else is judging you)
Love your brotherman!
(could you be - could you be - could you be loved?
Could you be - could you be loved?
Could you be - could you be - could you be loved?
Could you be - could you be loved? )
 
Dont let them change ya, oh! -
Or even rearrange ya! oh, no!
Weve got a life to live.
They say: only - only -
Only the fittest of the fittest shall survive -
Stay alive! eh!
 
Could you be loved and be loved?
Could you be loved, wo now! - and be loved?
 
(you aint gonna miss your water until your well runs dry;
No matter how you treat him, the man will never be satisfied.)
Say something! (could you be - could you be - could you be loved?
Could you be - could you be loved? )
Say something! say something!
(could you be - could you be - could you be loved? )
Say something! (could you be - could you be loved? )
Say something! say something! (say something!)
Say something! say something! (could you be loved? )
Say something! say something! reggae, reggae!
Say something! rockers, rockers!
Say something! reggae, reggae!
Say something! rockers, rockers!
Say something! (could you be loved? )
Say something! uh!
Say something! come on!
Say something! (could you be - could you be - could you be loved? )
Say something! (could you be - could you be loved? )
Say something! (could you be - could you be - could you be loved? )
Say something! (could you be - could you be loved? )
 
videoem: 
Align paragraphs
Greek translation

Θα μπορούσατε να 'σασταν αγαπητοί

Versions: #1#2
Θα μπορούσατε και να ‘σασταν αγαπητοί και να ‘στε?
Θα μπορούσατε και να ‘σασταν αγαπητοί και να ‘στε?
 
Μην τους αφήνεις να σε δουλεύουν,
μήτε να δοκιμάσουν να σε χειραγωγήσουν! Ω όχι!
Έχουμε δικιά μας άποψη,
έτσι πάτε στο διάολο αν νομίζετε πως είναι λάθος!
Η αγάπη δεν θα μας άφηνε ποτέ μονάχους
ναι, μεσ' απ' τον ζόφο, πρέπει να βγει στο φως
 
Θα μπορούσατε και να ‘σασταν αγαπητοί και να ‘στε?
Θα μπορούσατε και να ‘σασταν αγαπητοί, αχ τώρα! – και να ‘στε αγαπητοί?
 
(Ο δρόμος της ζωής είν’ όλο πέτρες και ‘σεις μπορείτε να σκοντάψετε επίσης. έτσι ενώ δακτυλοδεικνύετε κάποιος άλλος σας επικρίνει)
Αγάπα τον αδερφό σου φίλε!
(Θα μπορούσατε – θα μπορούσατε – θα μπορούσατε να ‘σασταν?
...)
 
Μην τους αφήνεις να σ’ αλλάξουν, Ω!
Ή να σε βάλουν σε μια σειρά! Ω όχι!
Έχουμε μια ζωή να ζήσουμε.
Αυτοί λένε: μόνο – μόνο –
μόνο οι ισχυρότεροι των ισχυροτέρων θα επιζήσουν –
Μείνε ζωντανός! Εϊ!
 
Θα μπορούσατε και να ‘σασταν αγαπητοί και να ‘στε?
Θα μπορούσατε και να ‘σασταν αγαπητοί, αχ τώρα! – και να ‘στε αγαπητοί?
 
(δεν θα ‘πεθυμήσετε το νερό σας ώσπου να στερέψει το πηγάδι σαςˑ μ’ όποιον τρόπο και να του φερθείτε, ο άνθρωπος ποτέ δεν θα ‘ναι ικανοποιημένος)
Πείτε κάτι! (Θα μπορούσατε – θα μπορούσατε – θα μπορούσατε να ‘σασταν? ...)
Πείτε κάτι! Πείτε κάτι!
(Θα μπορούσατε – θα μπορούσατε – θα μπορούσατε να ‘σασταν?)
Πείτε κάτι! Πείτε κάτι! (Πείτε κάτι!)
Πείτε κάτι! (Θα μπορούσατε να ‘σασταν?)
Πείτε κάτι! Πείτε κάτι! Ρέγκε, ρέγκε!
Πείτε κάτι! Πείτε κάτι! Ροκάδες, ροκάδες!
Πείτε κάτι! Πείτε κάτι! Ρέγκε, ρέγκε!
Πείτε κάτι! Πείτε κάτι! Ροκάδες, ροκάδες!
Πείτε κάτι! (Θα μπορούσατε να ‘σασταν?)
Πείτε κάτι! Πείτε κάτι! Ε!
Πείτε κάτι! Εμπρός!
Πείτε κάτι! (Θα μπορούσατε – θα μπορούσατε – θα μπορούσατε να ‘σασταν?)
Πείτε κάτι! (Θα μπορούσατε – θα μπορούσατε να ‘σασταν?)
Πείτε κάτι! (Θα μπορούσατε – θα μπορούσατε – θα μπορούσατε να ‘σασταν?)
Πείτε κάτι! (Θα μπορούσατε – θα μπορούσατε να ‘σασταν?)
 
Creative Commons License
This translation is Intellectual Property of evfokas, unless indicated otherwise by a Translation Source field, and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
Submitted by evfokas on Tue, 10/07/2012 - 14:35
Comments