Θα Μπορούσες Να Αγαπηθείς (Could you be loved)

English

Could you be loved

 
Could you be loved and be loved?
Could you be loved and be loved?
 
Dont let them fool ya,
Or even try to school ya! oh, no!
Weve got a mind of our own,
So go to hell if what youre thinking is not right!
Love would never leave us alone,
A-yin the darkness there must come out to light.
 
Could you be loved and be loved?
Could you be loved, wo now! - and be loved?
 
(the road of life is rocky and you may stumble too,
So while you point your fingers someone else is judging you)
Love your brotherman!
(could you be - could you be - could you be loved?
Could you be - could you be loved?
Could you be - could you be - could you be loved?
Could you be - could you be loved? )
 
Dont let them change ya, oh! -
Or even rearrange ya! oh, no!
Weve got a life to live.
They say: only - only -
Only the fittest of the fittest shall survive -
Stay alive! eh!
 
Could you be loved and be loved?
Could you be loved, wo now! - and be loved?
 
(you aint gonna miss your water until your well runs dry;
No matter how you treat him, the man will never be satisfied.)
Say something! (could you be - could you be - could you be loved?
Could you be - could you be loved? )
Say something! say something!
(could you be - could you be - could you be loved? )
Say something! (could you be - could you be loved? )
Say something! say something! (say something!)
Say something! say something! (could you be loved? )
Say something! say something! reggae, reggae!
Say something! rockers, rockers!
Say something! reggae, reggae!
Say something! rockers, rockers!
Say something! (could you be loved? )
Say something! uh!
Say something! come on!
Say something! (could you be - could you be - could you be loved? )
Say something! (could you be - could you be loved? )
Say something! (could you be - could you be - could you be loved? )
Say something! (could you be - could you be loved? )
 
videoem: 
Align paragraphs
Greek translation

Θα Μπορούσες Να Αγαπηθείς

Versions: #1#2
Θα μπορούσες να αγαπηθείς και να αγαπηθείς;
Θα μπορούσες να αγαπηθείς και να αγαπηθείς;
 
Μην τους αφήσεις να σε κοροϊδέψουν
Ή ακόμα και να προσπαθήσουν να σε διδάξουν, όχι!
Έχουμε το δικό μας μυαλό
Γι'αυτό πήγαινε στο διάολο αν αυτό που σκέφτεσαι δεν είναι σωστό!
Η αγάπη δε θα μας αφήσει ποτέ μόνους
Κι από το σκοτάδι πρέπει να βγει στο φως
 
Θα μπορούσες να αγαπηθείς και να αγαπηθείς;
Θα μπορούσες να αγαπηθείς, ουό τώρα! - και να αγαπηθείς;
 
(ο δρόμος της ζωής είναι γεμάτος πέτρες και επίσης μπορεί να παραπατήσεις,
Γι'αυτό ενώ εσύ δακτυλοδεικτείς κάποιος άλλος σε κρίνει)
Αγάπα τον αδελφό σου!
(θα μπορούσες - θα μπορούσες - θα μπορούσες να αγαπηθεις;
θα μπορούσες - θα μπορούσες να αγαπηθείς;
θα μπορούσες - θα μπορούσες - θα μπορούσες να αγαπηθεις;
θα μπορούσες - θα μπορούσες να αγαπηθείς;)
 
Μην τους αφήσεις να σε αλλάξουν, ω!
Ή ακόμα και να σε ξαναφτιάξουν! ω, όχι!
Έχουμε μια ζωή να ζήσουμε
Λένε: μόνο - μόνο -
Μόνο οι καταλληλότεροι από τους καταλληλότερους θα επιζήσουν -
Μείνε ζωντανός! ε!
 
Θα μπορούσες να αγαπηθείς και να αγαπηθείς;
Θα μπορούσες να αγαπηθείς, ουό τώρα! - και να αγαπηθείς;
 
(δε θα σου λείψει το νερό μέχρι το πηγάδι σου στεγνώσει.
Όπως και να του φέρεσαι, ο άνθρωπος δε θα ευχαριστηθεί ποτέ του)
Πες κάτι! (θα μπορούσες - θα μπορούσες να αγαπηθείς;
θα μπορούσες - θα μπορούσες να αγαπηθείς;)
Πες κάτι! πες κάτι! (θα μπορούσες - θα μπορούσες να αγαπηθείς;
θα μπορούσες - θα μπορούσες να αγαπηθείς;)
Πες κάτι! πες κάτι! (θα μπορούσες - θα μπορούσες να αγαπηθείς;)
Πες κάτι! πες κάτι! (πες κάτι!)
Πες κάτι! πες κάτι! (θα μπορούσες - θα μπορούσες να αγαπηθείς;)
Πες κάτι! πες κάτι! ρέγγε, ρέγγε!
Πες κάτι! ρόκερς, ρόκερς!
Πες κάτι! ρέγγε, ρέγγε!
Πες κάτι! ρόκερς, ρόκερς!
Πες κάτι! (θα μπορούσες να αγαπηθείς;)
Πες κάτι! αχ!
Πες κάτι! έλα!
Πες κάτι! πες κάτι! (θα μπορούσες - θα μπορούσες - θα μπορούσες να αγαπηθείς;)
Πες κάτι! πες κάτι! (θα μπορούσες - θα μπορούσες να αγαπηθείς;)
Πες κάτι! πες κάτι! (θα μπορούσες - θα μπορούσες - θα μπορούσες να αγαπηθείς;)
Πες κάτι! πες κάτι! (θα μπορούσες - θα μπορούσες να αγαπηθείς;)
 
Submitted by lisbeta on Sun, 08/07/2012 - 13:21
Added in reply to request by Χαραλαμπος
Comments
evfokas    Tue, 10/07/2012 - 08:55

"Θα μπορούσες ν' αγαπηθείς και ν' αγαπιέσαι"

lisbeta    Tue, 10/07/2012 - 11:16

η διαφορά πού ακριβώς βρίσκεται?

evfokas    Tue, 10/07/2012 - 12:18

Δεν φτάνει μόνο να έχεις αγαπηθεί αλλά και να συνεχίζουν να σ' αγαπάνε
Αναφέρεται μου φαίνεται στους πολιτικούς που τους αγαπάς για τις υποσχέσεις τους αλλά τους μισείς μετά