Пълзящата смърт* (Creeping Death)

English

Creeping Death

Slaves
Hebrews born to serve, to the pharaoh
Heed
To his every word, live in fear
Faith
Of the unknown one, the deliverer
Wait
Something must be done, four hundred years
 
(Refrain)
So let it be written
So let it be done
I'm sent here by the chosen one
So let it be written
So let it be done
To kill the first born pharaoh son
I'm creeping death
 
Now
Let my people go, land of Goshen
Go
I will be with thee, bush of fire
Blood
Running red and strong, down the Nile
Plague
Darkness three days long, hail to fire
 
(Refrain)
So let it be written
So let it be done
I'm sent here by the chosen one
So let it be written
So let it be done
To kill the first born pharaoh son
I'm creeping death
 
Die by my hand
I creep across the land
Killing first born man
Die by my hand
I creep across the land
Killing first born man
 
I
Rule the midnite air the destroyer
Born
I shall soon be there, deadly mass
I
Creep the steps and floor final darkness
Blood
Lambs blood painted door, I shall pass
 
So let it be written
So let it be done
I'm sent here by the chosen one
So let it be written
So let it be done
To kill the first born pharaoh son
I'm creeping death
 
Submitted by Mauler on Sun, 31/01/2010 - 22:43
Submitter's comments:

Album: "Ride the Lightning" (1984)

videoem: 
Align paragraphs
Bulgarian translation

Пълзящата смърт*

Робите-евреи, родени да служат на фараона,
Вслушват се във всяка негова дума, живеят в страх.
Вярват в неизвестния, освободителя.
Чакат нещо да се случи вече 400 години.
 
Припев:
Нека бъде написано,
Нека бъде направено!
Аз съм пратен тук от Избрания,
Нека бъде написано,
Нека бъде направено!
За да убия първородния син на фараона.
Аз съм Пълзящата смърт.
 
Сега освободи хората ми, Гесенска земьо!
Вървете, аз ще бъда с вас! Опожарени храсти,
Кръв, течаща червена и силна по Нил,
Чума, тридневен мрак, огнена градушка.
 
Нека бъде написано,
Нека бъде направено!
Аз съм пратен тук от Избрания,
Нека бъде написано,
Нека бъде направено!
За да убия първородния син на фараона.
Аз съм Пълзящата смърт.
 
Умри от моята ръка,
Аз пропълзявам из земите,
Убивайки първородните.
Умри от моята ръка,
Аз пропълзявам из земите,
Убивайки първородните.
 
Аз властвам в среднощното небе, аз съм разрушителя,
Първородни, скоро ще дойда, смъртоносна напаст.
Аз пропълзявам по стълбите и пода, пълен мрак.
Кръв, вратите, боядисани с агнешка кръв аз ще пропусна.
 
Нека бъде написано,
Нека бъде направено!
Аз съм пратен тук от Избрания,
Нека бъде написано,
Нека бъде направено!
За да убия първородния син на фараона.
Аз съм Пълзящата смърт.
 
Submitted by kdravia on Thu, 29/03/2012 - 07:03
Last edited by kdravia on Sat, 18/01/2014 - 22:28
Author's comments:

* Текстът е по Библейски мотив за бягството на еврейте от Египет, предшествано от божи напасти, поради отказа на фараона да ги пусне доброволно. Измират всички египетски първородни синове, а еврейските са пощадени, защото са боядисали вратите на къщите си с агнешка кръв.

Comments