Црно и бело [ Crno i belo (Црно и бело) ]

Macedonian

Crno i belo (Црно и бело)

Во очи сега гледај ме
Не сум губитник ти знај
Не се предавам до крај
Нема раѓање без паѓање

Отвори душа признај ми
Што сме сега јас и ти
Пола мое во тебе
А пола твое спие во мене
Ајде сега гушни ме до небо дигни ме

Црно и бело е сè
Една вистина и една лага
Иако заедно сме
Јас бирам среќа ти бираш тага

Црно и бело е сè
Добро и лошо ништо не ги дели
Дај сега насмевни се
Денот ме води во ноќи бели

Во очи сега гледај ме
Таму ти ќе најдеш сè
Ајде предај се до крај
За ново раѓање, со мене

Отвори душа признај ми
Што сме сега јас и ти
Пола мое во тебе
А пола твое спие во мене
Ајде сега гушни ме до небо дигни ме

Црно и бело е сè
Една вистина и една лага
Иако заедно сме
Јас бирам среќа ти бираш тага

Црно и бело е сè
Добро и лошо ништо не ги дели
Дај сега насмевни се
Денот ме води во ноќи бели

Црно и бело е сè
Една вистина и една лага
Иако заедно сме
Јас бирам среќа ти бираш тага

Црно и бело е сè
Добро и лошо ништо не ги дели
Дај сега насмевни се
Денот ме води во ноќи бели

Црно и бело е сè

Vo oči sega gledaj me
Ne sum gubitnik ti znaj
Ne se predavam do kraj
Nema raǵańe bez paǵańe

Otvori duša priznaj mi
Što sme sega jas i ti
Pola moe vo tebe
A pola tvoe spie vo mene
Ajde sega gušni me do nebo digni me

Crno i belo e sè
Edna vistina i edna laga
Iako zaedno sme
Jas biram sreḱa ti biraš taga

Crno i belo e sè
Dobro i lošo ništo ne gi deli
Daj sega nasmevni se
Denot me vodi vo noḱi beli

Vo oči sega gledaj me
Tamu ti ḱe najdeš sè
Ajde predaj se do kraj
Za novo raǵańe, so mene

Otvori duša priznaj mi
Što sme sega jas i ti
Pola moe vo tebe
A pola tvoe spie vo mene
Ajde sega gušni me do nebo digni me

Crno i belo e sè
Edna vistina i edna laga
Iako zaedno sme
Jas biram sreḱa ti biraš taga

Crno i belo e sè
Dobro i lošo ništo ne gi deli
Daj sega nasmevni se
Denot me vodi vo noḱi beli

Crno i belo e sè
Edna vistina i edna laga
Iako zaedno sme
Jas biram sreḱa ti biraš taga

Crno i belo e sè
Dobro i lošo ništo ne gi deli
Daj sega nasmevni se
Denot me vodi vo noḱi beli

Crno i belo e sè

Submitted by ivank23 on Sun, 04/03/2012 - 18:32
Submitter's comments:
A translitaration for those of you who can't read Cyrilics. Smile

Submitted by ivank23 on Sun, 04/03/2012 - 18:06
Last edited by Natoska on Thu, 02/10/2014 - 17:32
See video
Try to align
Serbian translation

Црно и бело

Versions: #1#2

У очи сада гледај ме!
Нисам губитник, знај,
До краја се не предајем
Нема рађања без падања.

Отвори душу, признај ми
шта смо сада ја и ти.
Пола свега ми је код тебе,
а пола свега твога спава код мене.
Хајде, загрли ме сада, до неба дигни ме!

Црно и бело је све
Једна истина и једна лаж
Иако смо заједно
ја бирам срећу, ти бираш тугу

Црно и бело је све
Добро и лоше ништа не раздваја
Дај, насмехни се сада
Дан ме води у беле ноћи

У очи сада гледај ме
Тамо ћеш наћи све
Хајде до краја се предај
Новом рођењу са мном.

Отвори душу, признај ми
шта смо сада ја и ти.
Пола свега ми је код тебе,
а пола свега твога спава код мене.
Хајде, загрли ме сада, до неба дигни ме!

Црно и бело је све...

Submitted by Marek on Sun, 27/05/2012 - 22:43
thanked 131 times
UserTime ago
KaterinaMKD3 years 23 weeks
Effily3 years 26 weeks
Guests thanked 129 times
Comments