Sa Krus (At the Cross)

English

At the Cross

Oh Lord You've searched me
You know my ways
Even when I fail You
I know You love me

Your holy presence
Surrounding me
In every season
I know You love me
I know You love me

Chorus
At the cross I bow my knee
Where Your blood was shed for me
There's no greater love than this
You have overcome the grave
Glory fills the highest place
What can separate me now?

You go before me
You shield my way
Your hand upholds me
I know You love me
Chorus
At the cross I bow my knee
Where Your blood was shed for me
There's no greater love than this
You have overcome the grave
Glory fills the highest place
What can separate me now (x2)

You tore the veil
You made a way
When You said that it is done (x2)

And when the earth fades
falls from my eyes
You stand before me
i know You love me
i know You love me

Chorus
At the cross I bow my knee
Where Your blood was shed for me
There's no greater love than this
You have overcome the grave
Glory fills the highest place
What can separate me now (x2)

You tore the veil
You made a way
When You said that it is done (x4)

Submitted by Javier23 on Mon, 25/01/2010 - 17:00
Last edited by Sciera on Sun, 08/06/2014 - 13:09
Try to align
Filipino translation

Sa Krus

Panginoon, ako ay Iyong siniyasat
Gawain ko ay alam Mo
Kahit na nabigo Kita
Alam kong mahal Mo ako

Ako ay nasa banal na harap Mo
Sa bawat panahon,
Alam kong mahal Mo ako
Alam kong mahal Mo ako

Koro
Ako ay lumuhod sa krus
kung saan binayad Mo ang iyong buhay para sa akin
Walang pag-ibig ang hihigit pa dito
Napagtagumpayan Mo ang kamatayan
Kaluwalhatian ay itinaas ng lubos
Ano pa ang makapaghihiwalay sa akin ngayon?

Nanguna ka sa akin
Binantayan Mo ako
at inalalayan
Alam kong mahal Mo ako

Koro
Ako ay lumuhod sa krus
kung saan binayad Mo ang iyong buhay para sa akin
Walang pag-ibig ang hihigit pa dito
Napagtagumpayan Mo ang kamatayan
Kaluwalhatian ay itinaas ng lubos
Ano pa ang makapaghihiwalay sa akin ngayon?

Sinira Mo ang tabing
Gumawa Ka ng daan
Nang sinabi Mong ito ay naganap na

Kung manghina ang buong sanlibutan
at maglaho sa aking paningin
Ikaw ay humarap sa akin
Alam kong mahal Mo ako
Alam kong mahal Mo ako

Koro

Ako ay lumuhod sa krus
kung saan binayad Mo ang iyong buhay para sa akin
Walang pag-ibig ang hihigit pa dito
Napagtagumpayan Mo ang kamatayan
Kaluwalhatian ay itinaas ng lubos
Ano pa ang makapaghihiwalay sa akin ngayon?

Sinira Mo ang tabing
Gumawa Ka ng daan
Nang sinabi Mong ito ay naganap na

Submitted by introvoyz041 on Sun, 20/11/2011 - 05:04
thanked 2 times
Guests thanked 2 times
Please help to translate "At the Cross"
Comments