Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce.