Should you disappear (Dacă tu ai dispărea)

Romanian

Dacă tu ai dispărea

Dacă tu ai dispărea
Într-o noapte oarecare
Dulcea mea, amara mea
Aş pleca nebun pe mare.
 
Cu un sac întreg de lut
Şi-o spinare de nuiele
Să te fac de la-nceput
Cu puterea mâinii mele.
 
Lucru lung şi monoton
Să te înviez femeie
Eu, bolnav Pigmalion
Hai, şi umblă Galatee.
 
Dacă tu ai dispărea
Fi-ţi-ar moartea numai viaţă
Dulcea mea, amara mea
Aş pleca în ţări de gheaţă.
 
Să te fac din ţurţuri reci
Să te-mbrac în promoroacă
Şi-apoi să poţi să pleci
Orişiunde o să-ţi placă.
 
De-ai cădea într-adevăr
În momentul marii frângeri
Aş veni la tine-ncet
Să te recompun din îngeri.
 
Şi pe urmă voi pleca
Umilit şi iluzoriu
Unde este casa mea
O mansardă-n purgatoriu.
 
Dacă tu ai dispărea
Şi din râsu-mi şi din plânsu-mi
Te-aş găsi în sinea mea
Te-aş zidi din mine însumi.
 
Dacă tu
Dacă tu ai dispărea [Dacă tu]
Dacă tu ai dispărea
Dacă tu [dispărea]
Ai dispărea [ai dispărea]…
 
Submitted by turcanin on Thu, 17/11/2011 - 04:36
videoem: 
Align paragraphs
English translation

Should you disappear

Should you disappear
One night,
My sweet one, my bitter one,
I'd sail away on the sea, crazy.
 
With a sack full of clay,
And a back-full of twigs,
To make you from scratch,
With of my hands' power.
 
A long and monotonous labor,
To bring you back to life, woman,
Me, a sick Pygmalion
C'mon, walk, Galatea.
 
Should you disappear,
May your death be made of life only,
My sweet one, my bitter one,
I'd go to countries of ice.
 
To make you out of cold icicles,
To dress you in hoarfrost,
And then you may leave
Wherever you would like to.
 
Should you truly fall
In the moment of the great fall,
I would quietly come to you
To recompose you out of angels.
 
And then I will leave
Humiliated and delusive,
Where my home is,
An attic in the Purgatorial.
 
Should you disappear
From my laughter and my cries,
I would find you within myself
I would build you out of myself.
 
Should you
Should you disappear (should you)
Should you disappear
Should you disappear (should you)
Disappear (disappear)
 
Submitted by KseniaD on Mon, 13/02/2012 - 21:42
Added in reply to request by Calusarul
Please help to translate "Dacă tu ai dispărea"
Comments