December

Swedish

December

 

September, och jag fattar ett svårt beslut
min nedräkning börjar nu
där allt en gång tog slut

Oktober, och jag håller din hand för hårt
har du några goda råd
innan klockan byter år

Och du får bli mitt spöke om du vill
snälla, vänd inte ryggen till igen
snälla, möt min blick en allra sista gång
innan du lämnar min kropp
som blivit för trång

November, vi avslutar sagan snart
har du några lögner kvar
att pudra dina svar

December, har du några hjältar kvar?
då är du en sällsynt art
den sista i ditt slag

Och du får bli mitt spöke om du vill
snälla, vänd inte ryggen till igen
snälla, möt min blick en allra sista gång
innan du lämnar min kropp
som blivit för trång

För trång

Submitted by Strelok on Tue, 07/08/2012 - 09:17
See video
Try to align
English translation

December

Versions: #1#2

September, and I make a hard decision
my countdown begins now
where everything once came to an end

October, and I'm holding your hand too tight
do you have any good advice?
before the clock changes years

And you get to be my ghost if you want
please, don't turn your back on me again
please, meet my gaze a very last time
before you leave my body
which has become too tight

November, we end the story soon
do you have any lies left?
to powder your answer

December, do you have any heroes left?
then you are a rare species
the last of your kind

and you get to be my ghost if you want
please, don't turn your back on me again
please, meet my gaze a very last time
before you leave my body
which has become too tight

too tight

Submitted by Strelok on Tue, 07/08/2012 - 09:17
thanked 2 times
UserTime ago
oriane.martin.57 weeks 6 days
Guests thanked 1 time
More translations of "December"
Swedish → English - Strelok
Comments