Į naktį

Į naktį

Manyje tampa vis šalčiau
Kiek laiko galim mes abu
Čia vis būti
Lik čia
Šešėlis nori mane pasiimti
Tačiau jei mes išeiname,
Išeisime tik kartu
Tu esi viskas, kas aš esu ir viskas, kas teka mano venose
Visada mes palaikysime vienas kitą
Nesvarbu, kur eisime, nesvarbu, kaip toli

Aš nenoriu būti vienas čia
Leisk mus eiti kartu
Į naktį
Kažkada bus laikas

Aš girdžiu, kai tu tyliai rėki
Jaučiu kiekvieną tavo įkvėpimą
Ir netgi jei likimas mus išskirs
Nesvarbu, kas po to nutiks
Tai mes pasidalinsim

Į naktį kažkada
Į naktį
Tik su tavim kartu

Laikyk mane, kitaip aš išnyksiu
Vienas į naktį

Submitted by valdone325 on Tue, 06/03/2012 - 19:23
German

In die Nacht

Comments