در اعماق ، آخر خط و افسرده هستم (Dipteyim Sondayım Depresyondayım)

Persian translation

در اعماق ، آخر خط و افسرده هستم

( دود سیاه و ریل راه آهن ( کنایه به قطار
کارم تمومه
دارم مزه درد رو از جانب تو میکشم
قلبم دونیم شده
دیگه بارون نمیاد ، رویاهام خشک شدن
خاکم ترک خورده ، گندم هام پلاسیده شدن (کنایه به از دست رفتن همه چیز)
در اعماق هستم
آخر خط
افسرده
التماست میکنم ! بیا و نجاتم بده
من رو توی یه جمله تعریف کن
(رهایم کن به سوی معانی و تعاریف جدید (زندگی جدیدی بهم ببخش
 
Submitted by aslan.rad on Sat, 14/07/2012 - 04:37
Author's comments:

I have a dream which i must be drunk and drive on a highway with this hit ...

thanked 5 times
UserTime ago
haniye53 years 48 weeks
nedmavi4 years 36 weeks
Guests thanked 3 times
Turkish

Dipteyim Sondayım Depresyondayım

Please help to translate "Dipteyim Sondayım Depresyondayım"
Idioms from "Dipteyim Sondayım Depresyondayım"
Comments