در اعماق ، آخر خط و افسرده هستم (Dipteyim Sondayım Depresyondayım)

Turkish

Dipteyim Sondayım Depresyondayım

Kara duman çıktı raydan
Asılıdır eleğim
Ben acıyı sende tattım
Yarımcadır yüreğim
Yağmurlarım yağmaz oldu düşlerim kurudu
Çatladı topraklarım ekinim soldu
Dipteyim
Sondayım
Depresyondayım
Yalvarırım gel de kurtar
Beni tanımla cümleler içinde kullan
Yepyeni anlamlara sal

Submitted by aslan.rad on Sat, 14/07/2012 - 04:35
Try to align
Persian translation

در اعماق ، آخر خط و افسرده هستم

( دود سیاه و ریل راه آهن ( کنایه به قطار
کارم تمومه
دارم مزه درد رو از جانب تو میکشم
قلبم دونیم شده
دیگه بارون نمیاد ، رویاهام خشک شدن
خاکم ترک خورده ، گندم هام پلاسیده شدن (کنایه به از دست رفتن همه چیز)
در اعماق هستم
آخر خط
افسرده
التماست میکنم ! بیا و نجاتم بده
من رو توی یه جمله تعریف کن
(رهایم کن به سوی معانی و تعاریف جدید (زندگی جدیدی بهم ببخش

Submitted by aslan.rad on Sat, 14/07/2012 - 04:37
Author's comments:

I have a dream which i must be drunk and drive on a highway with this hit ...

thanked 5 times
UserTime ago
haniye52 years 30 weeks
nedmavi3 years 19 weeks
Guests thanked 3 times
Comments