Θεϊκή φωτιά (Divine Fire)

English

Divine Fire

 

My life is not as easy as it seems
Now it's black as the ace of spades
I try to do the best I can
To serve your name
In a brutal world where the ego serves

I look up to the sky
And I raise my voice
And pray for wisdom
Give me answers to my questions

Divinefire
You give me eyes to see
Divinefire
Give me love for the broken ones
Divinefire
I'll serve you night and day
Divinefire
My life belongs to you

How far can I go
Before it is too late
I feel so lost in the dark
My ego wants it all
No room for mercy
No room for love

I look up to the sky
And I raise my voice
And pray for wisdom
Give me answers to my questions

Divinefire
You give me eyes to see
Divinefire
Give me love for the broken ones
Divinefire
I'll serve you night and day
Divinefire
My life belongs to you

Destroy my ego
Destroy, destroy
Destory my ego
Destory it now

Divinefire - Yeah, give me eyes to see
Divinefire - give me love for the broken ones
Divinefire - I'll serve you night and day
Divinefire - my life belongs to you

Submitted by a_marko on Thu, 30/08/2012 - 06:53
See video
Try to align
Greek translation

Θεϊκή φωτιά

Versions: #1#2

Η ζωή μου δεν είναι τόσο εύκολη όσο φαίνεται
Τώρα είναι μαύρη σαν τον Άσσο Μπαστούνι
Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ
Για να υπηρετώ το όνομά σας
Σε έναν σκληρό κόσμο όπου το εγώ κυριαρχεί

Κοιτάζω ψηλά στον ουρανό
Και υψώνω τη φωνή μου
Και προσεύχομαι για σοφία
Δώσε μου απαντήσεις στις ερωτήσεις μου

Divinefire
Μου δίνεις μάτια για να δω
Divinefire
Δώσε μου αγάπη για αυτές που πληγώθηκαν
Divinefire
Θα σε υπηρετώ μέρα και νύχτα
Divinefire
Η ζωή μου ανήκει σε σένα

Πόσο μακριά μπορώ να πάω
Πριν να είναι πολύ αργά
Νιώθω τόσο χαμένος στο σκοτάδι
Το εγώ μου τα θέλει όλα
Δεν υπάρχουν περιθώρια για έλεος
Δεν υπάρχουν περιθώρια για αγάπη

Κοιτάζω ψηλά στον ουρανό
Και υψώνω τη φωνή μου
Και προσεύχομαι για σοφία
Δώσε μου απαντήσεις στις ερωτήσεις μου

Divinefire
Μου δίνεις μάτια για να δω
Divinefire
Δώσε μου αγάπη για αυτές που πληγώθηκαν
Divinefire
Θα σε υπηρετώ μέρα και νύχτα
Divinefire
Η ζωή μου ανήκει σε σένα

Κατέστρεψε το εγώ μου
Κατέστρεψε, Κατέστρεψε
Κατέστρεψε το εγώ μου
Κατέστρεψε το τώρα

Divinefire - Ναι, δώσε μου μάτια για να δω
Divinefire - δώσε μου αγάπη για αυτές που πληγώθηκαν
Divinefire - Θα σε υπηρετώ μέρα και νύχτα
Divinefire - η ζωή μου ανήκει σε σένα

Submitted by LavomenoKsotiko on Thu, 30/08/2012 - 09:15
thanked 1 time
UserTime ago
a_marko3 years 23 weeks
More translations of "Divine Fire"
English → Greek - LavomenoKsotiko
Comments