К простому человеку (k prostomu cheloveku)

Polish

Do prostego człowieka

Gdy znów do murów klajstrem świeżym
Przylepiać zaczną obwieszczenia,
Gdy "do ludności", "do żołnierzy"
Na alarm czarny druk uderzy.
I byle drab, i byle szczeniak
W odwieczne kłamstwo ich uwierzy,
Że trzeba iść i z armat walić,
Mordować, grabić, truć i palić;

Gdy zaczną na tysiączną modłę
Ojczyznę szarpać deklinacją
I łudzić kolorowym godłem,
I judzić "historyczną racją",
O piędzi, chwale i rubieży,
O ojcach, dziadach i sztandarach,
O bohaterach i ofiarach;

Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin
Pobłogosławić twój karabin,
Bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba,
Że za ojczyznę - bić się trzeba;
Kiedy rozścierwi się, rozchami
Wrzask liter pierwszych stron dzienników,
A stado dzikich bab - kwiatami
Obrzucać zacznie "żołnierzyków".

- O, przyjacielu nieuczony,
Mój bliźni z tej czy innej ziemi!
Wiedz, że na trwogę biją w dzwony
Króle z panami brzuchatemi;
Wiedz, że to bujda, granda zwykła,
Gdy ci wołają: "Broń na ramię!",
Że im gdzieś nafta z ziemi sikła
I obrodziła dolarami;
Że coś im w bankach nie sztymuje,
Że gdzieś zwęszyli kasy pełne
Lub upatrzyły tłuste szuje
Cło jakieś grubsze na bawełnę.

Rżnij karabinem w bruk ulicy!
Twoja jest krew, a ich jest nafta!
I od stolicy do stolicy
Zawołaj broniąc swej krwawicy:
"Bujać - to my, panowie szlachta!"

Julian Tuwim
1929

Submitted by Prosto Ivan on Thu, 16/02/2012 - 09:32
See video
Try to align
Russian translation

К простому человеку (k prostomu cheloveku)

Когда к стене на свежий клейстер
Лепить воззвание кто-то станет
"К народам" и "К солдатской чести"
Набатом чёрный шрифт ударит
Совсем птенец, щенок безусый
С их ложью сам не сможет сладить
Пора пойти палить из пушек
Жечь, убивать, травить и грабить

Когда на тысячной молитве
Страну залапают речами
и пёстрой соблазнят кокардой,
прельщая " Эпохальной Правдой"
Прогрессе, славе, рубежах
Отцах, штандартах, дедах
героях, жертвах и победах;2р.

Епископ, пастор и раввин
Благославят твой карабин
Как будто Бог шепнул им с неба
Отчизне мёртвый ты потребен
Когда разверзнется строками
Страниц заглавных ложь в газетах
И стадо диких баб - цветами
В "солдатиков" кидаться станет

-О, мой приятель не учёный
Мой Ближний по Земле заклятой
Знай, по тебе тревогу звонят
Цари и рой Господ брюхатых
Знай, Всё давно обманом было
Коль клич "Оружие на плечо!"
То где-то нефть струёй забила
Рекою доллар потечёт
Что счёт в их банке не оплачен,
Что кто-то, где-то их богаче
Доход почуяв жирной шеей
Решили всё, их выбор сделан.

Бей карабином в мостовую!
Кровь наша, нефть того не стоит!
И от столицы до столицы
Заявим - мы вам не отродье:
Поберегитесь, Ваше Благородие!

Юлиан Тувим
1929

Submitted by Prosto Ivan on Thu, 16/02/2012 - 09:40
thanked 8 times
Guests thanked 8 times
More translations of "Do prostego człowieka"
Polish → Russian - Prosto Ivan
Comments