tek toya (Doar cu tine)

tek toya

mî ewro sond wend kî edo yew shansi ne vrada
ezo wazena tore vaca chîchi mîd esto
to het do bıbo newiya jitana (hayat)

kanci shew heyal ne kena se
dè a shew jiten kena
a shewd wekhto wazena kay (dans) se
dîma tek toya bena shad

be mî het ez zana tiye zi wazenè
mî destanı xo miyand tepsh heta ez amora hetana hire
kaya mîna veydana to, ez zana tî shenè
dè shewi mîna kay bèkerî

tî zanè chend ma shem piya bèm
tî shenî hemeh chi mîre vace èk mî heyal nekerdè
tîm u tîm wa shewa to wesh bo

note
è-between ı-e
kh-x
î-i
ch-ç
sh-ş

Submitted by deniz07 on Thu, 16/02/2012 - 17:26
Original:
Romanian

Doar cu tine

Video Lyrics
See video
Comments