پر کن ساقی (Doldur Meyhaneci)

Turkish

Doldur Meyhaneci

İçelim arkadaş benim derdim çok,
İçelim arkadaş derdime çare yok
İçelim arkadaş bu gün keyfim yok.
İçelim arkadaş tadım tuzum yok.
 
Dostlar acı söyler, düşmanlar sevine dursun
Bir büyük içtim ben, şifalar olsun
Mezem biraz peynir, birazda zeytin olsun
İçelim arkadaş içelim işte,
İçelim arkadaş sarhoşum işte...
 
Doldur be meyhaneci, boş kalmasın kadehim...
Doldur be meyhaneci, hiç bitmiyor dertlerim...
Doldur be meyhaneci, çabuk doldur içeyim...
Doldur, doldur, doldur, doldur, gitsin...
 
Doldur be meyhaneci yanıyor içim içim...
Doldur be meyhaneci hiç bitmiyor dertlerim...
Doldur be meyhaneci kör kütük sarhoşum o biçim...
Doldur Doldur Doldur Doldur Gitsin
 
İçelim arkadaş hiç umudum yok,
İçelim arkadaş bugün havam yok...
İçelim arkadaş benim gözüm tok,
İçelim arkadaş muhabbetim yok...
 
Submitted by فرید هنرور on Sat, 14/09/2013 - 20:25
Align paragraphs
Persian translation

پر کن ساقی

مینوشم ای دوست دردم زیاده
مینوشم ای دوست که برای دردم چاره ای نیست
مینوشم ای دوست که امروز حال و هوام خوب نیست
مینوشم ای دوست که حال خوشی ندارم *
 
دوستان حرفای تلخ میزنند،دشمنان هم شادی میکنند
یه بار زیاد نوشیدم ،شفایی(بهبودی) بشه
پیش غذا از پنیر باشه و یکمی هم زیتون باشه
مینوشم ای دوست مینوشم اینجا
مینوشم ای دوست مستم اینجا
 
پر کن ای ساقی، جامم خالی نباشه
پر کن ای ساقی،دردام تمومی نداره
پر کن ای ساقی،سریع پر کن که مینوشم
پر کن،پرکن،پرکن،پرکن بره...
 
پر کن ای ساقی درونم داره میسوزه
پر کن ای ساقی،دردام تمومی نداره
پر کن ای ساقی که مانند یادداشت مختصر نابینا مستم و بریز ...
پر کن بره
 
مینوشم ای ساقی که هیچ امیدی ندارم
مینوشم ای ساقی که امرور حال و هوای خوبی ندارم
مینوشم ای دوست که چشمم سیر شده
مینوشم ای دوست که محبتی ندارم
 
Submitted by فرید هنرور on Sat, 14/09/2013 - 20:26
Author's comments:

tadim tuzum yok= یک اصطلاح ترکی هست که به زبان فارسی نمیشه کرد، منظور رو میشه بیان کرد که همون حال خوبی ندارم است
kör kütük sarhosum o bicim= یک اصطلاح ترکی هست و نمیتونه به فارسی ترجمه بشه امیدوارم مفهوم رو فهمیده باشید

More translations of "Doldur Meyhaneci"
Turkish → Persian - فرید هنرور
Comments