Δεν θυμάσαι (Don't You Remember)

English

Don't You Remember

 
When will I see you again?
You left with no goodbye, not a single word was said
No final kiss to seal any sins
I had no idea of the state we were in
 
I know I have a fickle heart and bitterness
And a wandering eye
And a heaviness in my head
 
But don't you remember?
Don't you remember?
The reason you loved me before
Baby, please remember me once more
 
When was the last time you thought of me?
Or have you completely erased me from your memory?
I often think about where I went wrong
The more I do, the less I know
 
But I know I have a fickle heart and bitterness
And a wandering eye
And a heaviness in my head
 
But don't you remember?
Don't you remember?
The reason you loved me before
Baby, please remember me once more
 
Gave you the space so you could breathe
I kept my distance so you would be free
In hope that you'd find the missing piece
To bring you back to me
 
Why don't you remember?
Don't you remember?
The reason you loved me before
Baby, please remember me once more
 
When will I see you again?
 
Submitted by minanihan on Sat, 30/04/2011 - 22:01
Last edited by atheros on Mon, 03/10/2016 - 11:43
videoem: 
Align paragraphs
Greek translation

Δεν θυμάσαι

Versions: #1#2
Πότε θα σε ξαναδώ;
Έφυγες χωρίς αντίο, δεν ειπώθηκε ούτε μία λέξη,
Χωρίς τελευταίο φιλί για να σφραγίσει τις αμαρτίες
Δεν είχα ιδέα της θέσης που βρισκόμασταν,
 
Ξέρω πως έχω ανάστατη καρδιά και πίκρα,
Και περιπλανόμενα μάτια,
Και ένα βάρος στο κεφάλι,
 
Αλλά δεν θυμάσαι;
Δεν θυμάσαι;
Το λόγο που με αγαπούσες πριν,
Μωρό μου, θυμήσου με μια ακόμη φορά,
 
Πότε ήταν η τελευταία φορά που με σκέφτηκες;
Ή με έχεις διαγράψει εντελώς από τη μνήμη σου;
Σκέφτομαι συχνά που έκανα λάθος,
Όσο το σκέφτομαι, τόσο λιγότερα ξέρω,
 
Αλλά ξέρω πως έχω ανάστατη καρδιά και πίκρα,
Και περιπλανόμενα μάτια,
Και ένα βάρος στο κεφάλι,
 
Αλλά δεν θυμάσαι;
Δεν θυμάσαι;
Το λόγο που με αγαπούσες πριν,
Μωρό μου, θυμήσου με μια ακόμη φορά,
 
Σου έδωσα το χώρο για να μπορείς να αναπνέεις,
Κρατήθηκα σε απόσταση για να είσαι ελεύθερος,
Ελπίζοντας ότι θα βρεις το κομμάτι που λείπει,
Που θα σε φέρει πίσω σε μένα,
 
Γιατί δεν θυμάσαι;
Δεν θυμάσαι;
Το λόγο που με αγαπούσες πριν,
Μωρό μου, θυμήσου με μια ακόμη φορά,
 
Πότε θα σε ξαναδώ;
 
Submitted by nickou on Mon, 02/01/2012 - 09:43
Added in reply to request by Lauraaaaa1994
Comments