Не помниш ли? (Don't You Remember)

English

Don't You Remember

When will I see you again?
You left with no goodbye, not a single word was said
No final kiss to seal any sins
I had no idea of the state we were in
 
I know I have a fickle heart and bitterness
And a wandering eye
And a heaviness in my head
 
But don't you remember?
Don't you remember?
The reason you loved me before
Baby, please remember me once more
 
When was the last time you thought of me?
Or have you completely erased me from your memory?
I often think about where I went wrong
The more I do, the less I know
 
But I know I have a fickle heart and bitterness
And a wandering eye
And a heaviness in my head
 
But don't you remember?
Don't you remember?
The reason you loved me before
Baby, please remember me once more
 
Gave you the space so you could breathe
I kept my distance so you would be free
In hope that you'd find the missing piece
To bring you back to me
 
Why don't you remember?
Don't you remember?
The reason you loved me before
Baby, please remember me once more
 
When will I see you again?
 
Submitted by minanihan on Sat, 30/04/2011 - 22:01
Last edited by atheros on Mon, 03/10/2016 - 11:43
videoem: 
Align paragraphs
Bulgarian translation

Не помниш ли?

Кога ще те видя отново?
Ти си тръгна без да кажеш сбогом, ни дума не изрече,
Нито последна целувка, да запечата всеки грях.
Нямах идея за положението, в което бяхме.
 
Знам, че имам капризно сърце пълно с горчивина,
И блуждаещи очи,
И съм унила,
Но не помниш ли?
Не помниш ли
Причината, поради която ме обичаше преди?
Скъпи, моля те, спомни си за мен още веднъж.
 
Кога беше последния път, когато помисли за мен?
Или напълно си ме изтрил от паметта си?
Често мисля за това къде сбърках.
Колкото повече мисля, толкова по-малко знам.
 
Знам, че имам капризно сърце пълно с горчивина,
И блуждаещи очи,
И съм унила,
Но не помниш ли?
Не помниш ли
Причината, поради която ме обичаше преди?
Скъпи, моля те, спомни си за мен още веднъж.
 
Давах ти пространство, за да можеш да дишаш,
Държах се на разстояние, за да се чувстваш свободен,
С надеждата, че ще намериш липсващото парче,
Което да те върне обратно при мен.
 
Защо не помниш?
Не си ли спомняш
Причината, поради която ме обичаше преди?
Скъпи, моля те, спомни си за мен още веднъж.
 
Кога ще те видя отново?
 
Submitted by kdravia on Thu, 26/04/2012 - 06:10
Comments