Не помниш ли? (Don't You Remember)

English

Don't You Remember

When will I see you again?
You left with no goodbye, not a single word was said,
No final kiss to seal any sins,
I had no idea of the state we were in,
 
I know I have a fickle heart and bitterness,
And a wandering eye,
And a heaviness in my head,
 
But don't you remember?
Don't you remember?
The reason you loved me before,
Baby, please remember me once more,
 
When was the last time you thought of me?
Or have you completely erased me from your memory?
I often think about where I went wrong,
The more I do, the less I know,
 
But I know I have a fickle heart and bitterness,
And a wandering eye,
And a heaviness in my head,
 
But don't you remember?
Don't you remember?
The reason you loved me before,
Baby, please remember me once more,
 
Gave you the space so you could breathe,
I kept my distance so you would be free,
In hope that you'd find the missing piece,
To bring you back to me,
 
Why don't you remember?
Don't you remember?
The reason you loved me before,
Baby, please remember me once more,
 
When will I see you again?
 
Submitted by minanihan on Sat, 30/04/2011 - 22:01
Align paragraphs
Bulgarian translation

Не помниш ли?

Кога ще те видя отново?
Ти си тръгна без да кажеш сбогом, ни дума не изрече,
Нито последна целувка, да запечата всеки грях.
Нямах идея за положението, в което бяхме.
 
Знам, че имам капризно сърце пълно с горчивина,
И блуждаещи очи,
И съм унила,
Но не помниш ли?
Не помниш ли
Причината, поради която ме обичаше преди?
Скъпи, моля те, спомни си за мен още веднъж.
 
Кога беше последния път, когато помисли за мен?
Или напълно си ме изтрил от паметта си?
Често мисля за това къде сбърках.
Колкото повече мисля, толкова по-малко знам.
 
Знам, че имам капризно сърце пълно с горчивина,
И блуждаещи очи,
И съм унила,
Но не помниш ли?
Не помниш ли
Причината, поради която ме обичаше преди?
Скъпи, моля те, спомни си за мен още веднъж.
 
Давах ти пространство, за да можеш да дишаш,
Държах се на разстояние, за да се чувстваш свободен,
С надеждата, че ще намериш липсващото парче,
Което да те върне обратно при мен.
 
Защо не помниш?
Не си ли спомняш
Причината, поради която ме обичаше преди?
Скъпи, моля те, спомни си за мен още веднъж.
 
Кога ще те видя отново?
 
Submitted by kdravia on Thu, 26/04/2012 - 06:10
thanked 1 time
Guests thanked 1 time
Comments