اونا کجان،ای دل؟ (¿Dónde Están Corazón?)

Spanish

¿Dónde Están Corazón?

A donde fue el pasado que no volverá
A donde fue tu risa que me hacia volar
Donde quedo la llave de nuestra ilusión
A donde la alegría de tu corazón
Y se va como todo se va
Como el agua del rio hacia el mar
Y se va como todo se va
 
El tiempo que paso y no supe ver
Las horas que ya no quieren volver
Donde están, donde están corazón
Los días que sabíamos amar
La brisa que llegaba desde el mar
Donde están, donde están corazón
 
A donde fue tu cara de felicidad?
A donde están los besos que supimos dar
Donde quedo el pasado que no volverá?
Los días que vivimos en cualquier lugar
 
Y se va como todo se va
Como el agua del rio hacia el mar
Y se va como todo se va
 
El tiempo que paso y no supe ver
Las horas que ya no quieren volver
Donde están, donde están corazón
Los días que sabíamos amar
La brisa que llegaba desde el mar
Donde están, donde están corazón
 
El tiempo que paso y no supe ver
Las horas que ya no quieren volver
Donde están, donde están corazón
Los días que sabíamos amar
La brisa que llegaba desde el mar
Donde están, donde están corazón
 
Donde están, donde están corazón
Donde están, donde están corazón
Donde están, donde están corazón
Donde están, donde están corazón
 
Last edited by phantasmagoria on Tue, 16/08/2016 - 03:42
videoem: 
Align paragraphs
Persian translation

اونا کجان،ای دل؟

گذشته به کجا رفت که بر نخواهد گشت؟
لبخند تو به کجا رفت که منو پرواز میداد؟
کلید کجا موند؟
شادی قلب تو به کجا رفت؟
و این میره،مثل همه،میره،
مثل آب رودخونه بسمت دریا،
و این میره،مثل همه،میره.
زمانیکه گذشتو من نمیدونستم چجوری ببینم.
ساعتهایی که نمیخوان برگردن.
اونا کجان؟اونا کجان،ای دل؟
 
روزهایی که ما میدونستیم چجوری عشق بورزیم.
نسیمی که از طرف دریا رسید.
 
صورت شاد تو کجا رفت؟
بوسه هایی که ما میدونستیم چطوری بکنیم کجان؟
گذشته به کجا رفت که بر نخواهد گشت؟
روزهایی که ما هرجایی زندگی میکنیم.
و این میره،مثل همه،میره،
مثل آب رودخونه بسمت دریا،
و این میره،مثل همه،میره.
 
زمانیکه گذشتو من نمیدونستم چجوری ببینم.
ساعتهایی که نمیخوان برگردن.
اونا کجان؟اونا کجان،ای دل؟
روزهایی که ما میدونستیم چجوری عشق بورزیم.
نسیمی که از طرف دریا رسید.
اونا کجان؟اونا کجان،ای دل؟
 
زمانیکه گذشتو من نمیدونستم چجوری ببینم.
ساعتهایی که نمیخوان برگردن.
اونا کجان؟اونا کجان،ای دل؟
روزهایی که ما میدونستیم چجوری عشق بورزیم.
نسیمی که از طرف دریا رسید.
اونا کجان؟اونا کجان ای دل؟
 
Submitted by khosroxx on Wed, 04/07/2012 - 09:47
Author's comments:

Maybe that`s better to translate the word "corazon" as "luv",instead of "heart".
Anyway,edit my translation n contact me plz:
khosroxx@gmail.com

Please help to translate "¿Dónde Están Corazón?"
Comments