اونا کجان،ای دل؟ (¿Dónde Están Corazón?)

Persian translation

اونا کجان،ای دل؟

گذشته به کجا رفت که بر نخواهد گشت؟
لبخند تو به کجا رفت که منو پرواز میداد؟
کلید کجا موند؟
شادی قلب تو به کجا رفت؟
و این میره،مثل همه،میره،
مثل آب رودخونه بسمت دریا،
و این میره،مثل همه،میره.
زمانیکه گذشتو من نمیدونستم چجوری ببینم.
ساعتهایی که نمیخوان برگردن.
اونا کجان؟اونا کجان،ای دل؟
 
روزهایی که ما میدونستیم چجوری عشق بورزیم.
نسیمی که از طرف دریا رسید.
 
صورت شاد تو کجا رفت؟
بوسه هایی که ما میدونستیم چطوری بکنیم کجان؟
گذشته به کجا رفت که بر نخواهد گشت؟
روزهایی که ما هرجایی زندگی میکنیم.
و این میره،مثل همه،میره،
مثل آب رودخونه بسمت دریا،
و این میره،مثل همه،میره.
 
زمانیکه گذشتو من نمیدونستم چجوری ببینم.
ساعتهایی که نمیخوان برگردن.
اونا کجان؟اونا کجان،ای دل؟
روزهایی که ما میدونستیم چجوری عشق بورزیم.
نسیمی که از طرف دریا رسید.
اونا کجان؟اونا کجان،ای دل؟
 
زمانیکه گذشتو من نمیدونستم چجوری ببینم.
ساعتهایی که نمیخوان برگردن.
اونا کجان؟اونا کجان،ای دل؟
روزهایی که ما میدونستیم چجوری عشق بورزیم.
نسیمی که از طرف دریا رسید.
اونا کجان؟اونا کجان ای دل؟
 
Submitted by khosroxx on Wed, 04/07/2012 - 09:47
Author's comments:

Maybe that`s better to translate the word "corazon" as "luv",instead of "heart".
Anyway,edit my translation n contact me plz:
khosroxx@gmail.com

thanked 3 times
UserTime ago
Guest1 year 32 weeks
lfcamin4 years 9 weeks
Guests thanked 1 time
Spanish

¿Dónde Están Corazón?

A donde fue el pasado que no volverá
A donde fue tu risa que me hacia volar
Donde quedo la llave de nuestra ilusión
A donde la alegría de tu corazón
 

More

Comments