اونا کجان،ای دل؟ (Donde estan corazon)

Spanish

Donde estan corazon

A donde Fue El pasado Que No Volvera
A donde fue tu risa que me hizo volar
Donde Quedo La llave de nuestra illusion
A donde la alegria de tu corazon
Y se va como todo se va
Como el agua del rio hacia el mar
Y se va como todo se va
El tiempo que paso y no supe ver
Las horas que ya no quieren volver
Donde estan..Donde estan corazon
Los dias que sabiamos amar
La brisa que llegaba desde el mar
A donde fue tu cara de felicidad
A donde estan los besos que supimos dar
Donde quedo el pasado que no volvera
Los dias que vivimos en cualquier lugar
Y se va como todo se va
Como el ague del rio hacia el mar
Y se va como todo se va
El tiemp que paso y no supe ver
Las horasque ya no quieren volver
Donde estan..Donde estan corazon
Los dias que sabiamos amar
La brisa que llegaba desde el mar
Donde estan..Donde estan corazon
El tiempo que paso y no supe ver
Las horas que ya no quieren volver
Donde estan..Donde estan corazon
Los dias que sabiamos amar
La brisa que llegaba desde el mar
 
See video
Align paragraphs
Persian translation

اونا کجان،ای دل؟

گذشته به کجا رفت که بر نخواهد گشت؟
لبخند تو به کجا رفت که منو پرواز میداد؟
کلید کجا موند؟
شادی قلب تو به کجا رفت؟
و این میره،مثل همه،میره،
مثل آب رودخونه بسمت دریا،
و این میره،مثل همه،میره.
زمانیکه گذشتو من نمیدونستم چجوری ببینم.
ساعتهایی که نمیخوان برگردن.
اونا کجان؟اونا کجان،ای دل؟
 
روزهایی که ما میدونستیم چجوری عشق بورزیم.
نسیمی که از طرف دریا رسید.
 
صورت شاد تو کجا رفت؟
بوسه هایی که ما میدونستیم چطوری بکنیم کجان؟
گذشته به کجا رفت که بر نخواهد گشت؟
روزهایی که ما هرجایی زندگی میکنیم.
و این میره،مثل همه،میره،
مثل آب رودخونه بسمت دریا،
و این میره،مثل همه،میره.
 
زمانیکه گذشتو من نمیدونستم چجوری ببینم.
ساعتهایی که نمیخوان برگردن.
اونا کجان؟اونا کجان،ای دل؟
روزهایی که ما میدونستیم چجوری عشق بورزیم.
نسیمی که از طرف دریا رسید.
اونا کجان؟اونا کجان،ای دل؟
 
زمانیکه گذشتو من نمیدونستم چجوری ببینم.
ساعتهایی که نمیخوان برگردن.
اونا کجان؟اونا کجان،ای دل؟
روزهایی که ما میدونستیم چجوری عشق بورزیم.
نسیمی که از طرف دریا رسید.
اونا کجان؟اونا کجان ای دل؟
 
Submitted by khosroxx on Wed, 04/07/2012 - 09:47
Author's comments:

Maybe that`s better to translate the word "corazon" as "luv",instead of "heart".
Anyway,edit my translation n contact me plz:
khosroxx@gmail.com

thanked 3 times
UserTime ago
shamsi.mohamad1 year 1 week
lfcamin3 years 29 weeks
Guests thanked 1 time
Enrique Iglesias: Top 6
Comments