Free Souffriau - Doodgewoon (English translation)

Dutch

Doodgewoon

Ik zie je in de kroeg doorheen
de aangedampte ruiten
Je ziet me in de kou hierbuiten
Niet eens staan
Ik weet nog hoe we ooit hebben
Gelachen en gedronken
En daarna moe en beschonken
Zijn naar huis gegaan
 
Op een dag was het voorbij
Vreemd hoe die dingen soms gaan
Een leven dat wachtte op mij
En jij volgde een droom hier ver vandaan
 
En ik had nooit gedacht dat
Ik je ooit terug zou zien
Heb jij waar we van droomden ook gedaan
En ben je hier op doorreis naar een
Mooi nieuw land misschien
Of kan je doodgewoon het doodgewone
Leven niet meer aan
 
Nog steeds dezelfde glimlach en
Dezelfde dronken vrienden
Ik hoop dat jij 't geluk dat je verdiende kreeg
Hoe komt het, nu ik hier voor de deur sta
Dat ik niet gewoon voorbij ga, maar
De stap naar binnen overweeg
 
Als je dan omkijkt naar mij
Zou de tijd stil blijven staan
Gaat dat moment weer voorbij
Of volgen we die droom hier ver vandaan
 
En ik had nooit gedacht dat
Ik je ooit terug zou zien
Heb jij waar we van droomden ook gedaan
En ben je hier op doorreis naar een
Mooi nieuw land misschien
Of kan je doodgewoon het doodgewone
Leven niet meer aan
 
En nee, zeg maar niks, wees maar stil
Ik weet je krijgt niet altijd wat je wil
En hé ik bijt doorheen die harde pil
En doe alsof ik jou vergeet
 
En nee, ik denk niet elke dag aan jou
Vergeet het leven dat ik met je wou
Maar hé, ik heb een ander leven
In een ander leven, ach wie weet
 
En ik had nooit gedacht dat
Ik je ooit terug zou zien
Heb jij waar we van droomden ook gedaan
En ben je hier op doorreis naar een
Mooi nieuw land misschien
Of kan je doodgewoon het doodgewone
Leven niet meer aan
 
Heb jij met al die dromen niks gedaan?
En heb jij al die mooie verre
Stranden nooit gezien
En kanje het doodgewone
Leven niet meer aan
Vaarwel mijn vriend
 
Submitted by Zarina01 on Thu, 28/09/2017 - 16:40
Align paragraphs
English translation

Deadly simple

I see you in the pub through
evaporated windows
You don't even see me standing
in the cold here outside
I remember how we used to
Laugh and drink
And then, tired and tipsy
Went home again
 
One day it was over
Strange how things go sometimes
A life that waited for me
And you followed a dream far away from here
 
And I would have never thought that
I would ever see you again
Did you do what we dreamed of doing
And are you here passing through to
a beautiful new country perhaps
Or can you simply not take
the deadly simple life anymore
 
Still the same smile and
the same drunk friends
I hope you find the happiness you deserved
How come, I am in front of your door now
That I don't just pass by, but
Consider the step inside
 
When you look back at me
Would time stand still
Does that moment pass again
Or do we follow a dream far away from here
 
And I would have never thought that
I would ever see you again
Did you do what we dreamed of doing
And are you here passing through to
a beautiful new country perhaps
Or can you simply not take
the deadly simple life anymore
 
And no, do not say anything, just be quiet
I know, you don't always get what you want
And hey, I bite through that bitter pill
And pretend I'm forgetting you
 
And no, I don't think about you every day
Forget the life that I wanted with you
But hey, I have another life
In another life, oh who knows
 
And I would have never thought that
I would ever see you again
Did you do what we dreamed of doing
And are you here passing through to
a beautiful new country perhaps
Or can you simply not take
the deadly simple life anymore
 
Did you do nothing with all those dreams?
And did you never see
all those beautiful far away beaches
And can you not take
the deadly simple life anymore
Farewell my friend
 
Submitted by Laura1111 on Sat, 06/01/2018 - 18:49
Added in reply to request by Zarina01
Free Souffriau: Top 3
See also
Comments