A Slavic folk song for two hearts (Dumka na dwa serca)

Polish

Dumka na dwa serca

Mój sokole chmurnooki
Pytaj o mnie gór wysokich
Pytaj o mnie lasów mądrych
I uwolnij mnie

Mój sokole, mój przejrzysty
Pytaj o mnie nurtów bystrych
Pytaj o mnie kwiatów polnych
I uwolnij mnie, mój miły...

Jak mam pytać gwiazd w niebiosach?
Są zazdrosne o Twój posag:
O miłości cztery skrzynie
I o dobroć Twą
Mój miły...

Jak mam pytać innych kobiet?
Serce me odkryją w Tobie
I choć wiedzą, nie powiedzą
Nie odnajdę Cię

Mój sokole gromowładny
Pytaj o mnie stepów sławnych
Pytaj tych burzanów wonnych
I uwolnij mnie

Przez kurhany spopielałe
Przez chutory w ogniu całe
Snu już nie znam, step odmierzam
By odnaleźć Cię
Mój miły...

Jakże pytać mam księżyca?
On się kocha w Twych źrenicach
Słońce zgoni, step zasłoni
Nie odnajdę Cię
Mój miły...

Jakże pytać mam Kozaka?
Co na miłość chorą zapadł
On by z żalu świat podpalił
Gdyby stracił Cię...
Mnie...

Jakże pytać mam księżyca?
On się kocha w Twych źrenicach
Słońce zgoni, step zasłoni
Nie odnajdziesz mnie

My wpatrzeni, zasłuchani
Tak współcześni aż do granic
W ciemnym kinie, po kryjomu
Ocieramy łzę

Submitted by nestea on Tue, 13/11/2012 - 04:20
Last edited by Natoska on Wed, 27/01/2016 - 14:53
See video
Align paragraphs
English translation

A Slavic folk song for two hearts

My cloudy-eyed falcon
Ask the high mountains about me
Ask the wise forests about me
And set me free

My falcon, my transparent-one
Ask the rushing currents about me
Ask the wild flowers about me
And set me free, my dear

How am I supposed to ask the stars in the heavens?
They are jealous of your dowry:
Of your four chests of love
And your kindness

My dear

How am I supposed to ask other women?

They'll find my heart inside you

Though they know, they wont say
I wont be able to find you

My thundering falcon
Ask the famous steppes about me
Ask these fragrant steppe-shrubs about me
And set me free

Because of these ashy burial mounds
Because of all these Ukrainian farmsteads in the fire
I know no sleep, I measure the steppe
To find you

My dear

How am I supposed to ask the moon?
He's in love with your pupils
He'll put the Sun to death, he'll cover the steppe
I wont be able to find you

My dear

How am I supposed to ask a Cossack?

Who fell love sick

He'd set the world on fire from grief
If he lost

You

Me

If he lost you

How am I supposed to ask the moon?

He's in love with your pupils

He'll put the Sun to death, he'll cover the steppe
You wont be able to find me

We're hypnotized, attentive
So modern to the point where
In a dark movie theater, secretly
We wipe away our tears

Submitted by nestea on Tue, 13/11/2012 - 07:01
Author's comments:

Dumka - A piece of Slavic music, originating as a folk ballad or lament, typically melancholy with contrasting lively sections.

Cossack - A member of a people of southern Russia, Ukraine, and Siberia, noted for their horsemanship and military skill.

thanked 12 times
UserTime ago
Natoska1 year 20 weeks
Guests thanked 11 times
More translations of "Dumka na dwa serca"
Polish → English - nestea
Edyta Górniak: Top 6
Comments